Log In

Enea Operator z przedłużoną koncesją

31 maja Prezes URE przedłużył Enei Operator termin ważności koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Dotychczasowa obowiązywała do 1 lipca 2017 roku. Prace nad przygotowaniem wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów trwały od marca 2015 r. Obecnie koncesja ważna jest do 1 lipca 2030 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne Enea Operator chcąc przedłużyć posiadaną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, była zobowiązana do złożenia stosownego wniosku nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem, czyli do końca 2015 r. Jednakże prace związane z przygotowaniem wniosku oraz ogromnej liczby, wymaganej przez przepisy prawa i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dokumentacji zostały rozpoczęte znacznie wcześniej. Pierwsze rozmowy i ustalenia robocze z przedstawicielami URE odbyły się już w marcu 2015 r.

31 maja Prezes URE wydał decyzję o przedłużeniu Enei Operator terminu obowiązywania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej do 1 lipca 2030 roku. Formalnie nie została wydana nowa koncesja, lecz zmianie (m.in. w zakresie daty obowiązywania) uległa udzielona pierwotnie decyzją z dnia 28 czerwca 2007 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px