Log In

W Warszawie uruchomiono Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa

Skuteczne reagowanie na cyberzagrożenia wymaga współpracy i szybkiej wymiany informacji – taką rolę będzie pełniło Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa – mówiła w Warszawie podczas uroczystości otwarcia Centrum minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

„Powołanie Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ma spowodować, iż będziemy się szybko wymieniać informacjami, wspólnie pracować nad cyberbezpieczeństwem i reagować na wszelkie incydenty związane z tymi zagrożeniami tak, aby było to najbardziej efektywne” – powiedziała Streżyńska.

Dodała, że Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa(NCC) będzie działać w strukturach NASK-u i będzie składać się z czterech pionów; badawczo-rozwojowego, operacyjnego, szkoleniowego i analitycznego. W ramach pionu operacyjnego działa zespół CERT Narodowy, czyli zespół, który m.in. reaguje na incydenty bezpieczeństwa w sieci.

„Wszystkie te elementy będą miały bardzo duże znaczenie dla rozwoju cyberbezpieczeństwa kraju” – dodała Streżyńska. Zaznaczyła, że NCC będzie pracować 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. „NCC nie będzie konkurowało z istniejącymi centrami cyberbezpieczeństwa. Chcemy być takim zwornikiem przekazującym informacji, który podnosi sprawność całego systemu. Centrum ma być silnym zapleczem transferu wiedzy z krajów i gospodarek bardziej doświadczonych niż my w tym zakresie” – podkreśliła.

„Takie rzeczy jak innowacyjność, gospodarka cyfrowa będą w przyszłości bardzo silnie uzależnione od internetu. Dlatego (…) jeśli, na tym (…) opiera się w tej chwili pomyślność naszego państwa(…), naszym pierwszym najważniejszym zadaniem jest, aby żaden z komputerów – ani tych biznesowych ani tych prywatnych – nie stanowił zagrożenia” – powiedziała minister.

Dodała, że cyberataki kierowane są także wobec zwykłych użytkowników, którzy także będą chronieni. „To wszystko powoduje, że obywatele, jako że są słabsi, bo biznes bardzo dobrze sobie radzi z bezpieczeństwem, będą dla nas przedmiotem szczególnej troski” – podkreśliła.

Pełnomocnik minister cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa gen. Włodzimierz Nowak wskazał, że współczesne zagrożenia z sieci wymagają współpracy. „Takiego podejścia wcześniej nie było. Ścisła współpraca między sektorami bankowym, transportowym, energetycznym, telekomunikacyjnym a NASK-iem i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo kraju daje nam możliwość monitorowania i analizowania niechcianych zagrożeń, które pojawiają się już na transgranicznych punktach wymiany internetu” – powiedział Nowak.

Jak dodał, w cyberbezpieczeństwie ważni są ludzie, procedury i technologia. „Ludzi, dobrze wykształconych mamy, technologie także, choć cały czas należy je rozwijać i dostosowywać do współczesnych zagrożeń, brakowało za to procedur. Te procedury stworzyliśmy, w tym celu w jednym miejscu pracują ludzie z różnych sektorów i mogą się wymieniać szybko informacjami i szybko reagować na wszystkie incydenty” – dodał.

Dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki podkreślił, że sfera cyberbezpieczeństwa staje się współcześnie bardzo istotnym elementy bezpieczeństwa państwa.

NASK jest polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje także rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. Jako jednostka badawczo-rozwojowa działał od grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie, zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, NASK funkcjonuje jako instytut badawczy.(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px