Log In

Na dobry początek. Rząd chce obniżyć podatek przedsiębiorcom zaczynającym działalność

Zgodnie z propozycjami rządu, obniżona z 19 do 14 proc. stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Przypomnijmy, że CIT (Corporate Income Tax) to podatek obciążający dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podstawę opodatkowania stanowi przychód firmy pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Za przychód uznawane są wszystkie otrzymane przez podatnika pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymywanych nieodpłatnie świadczeń, wartość przychodów w naturze, wartość umorzonych zobowiązań, wartość zwróconych wierzytelności. Dodajmy, że wyłączone z opodatkowania są przychody z: działalności rolniczej. Obowiązująca stawka CIT wynosi aktualnie w Polsce 19 proc. niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Osoby decydujące się na otworzenie własnej firmy bardzo często wybierają najprostszą formę prawną prowadzenia takiej działalności, a więc jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ich właśnie obejmie proponowana przez rząd obniżka stawki podatku, bowiem rząd chce, żeby nowe rozwiązanie dotyczyło również podatników rozpoczynających działalność.

Rząd szacuje, że z obniżonej 15-procentowej stawki CIT będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm.

Według rządu w perspektywie długookresowej rozwiązanie to powinno przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych i dobrze wykształconych.

(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px