Log In

Rząd za wprowadzeniem unijnych przepisów ułatwiających dostęp do rachunków płatniczych

Rząd przyjął we wtorek, 19 lipca projekt ustawy o usługach płatniczych, która ma ułatwić  dostęp do rachunków płatniczych i pomóc w walce z wykluczeniem finansowym.

Projekt nowelizacji jest wypełnieniem tzw. dyrektywy PAD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego).

Zgodnie z przyjętym projektem konsumenci, którzy nie posiadają dostępu do rachunków płatniczych, będą mogli zawrzeć umowę rachunku podstawowego, umożliwiającego dokonywanie najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywanie płatności internetowych.

Usługi związane z takim rachunkiem będą przeznaczone dla osób niekorzystających dotychczas z rachunku w banku lub w SKOK. Proponuje się wprowadzenie miesięcznego limitu 15 bezpłatnych transakcji realizowanych za pomocą polecenia przelewu, wliczając w to zlecenia stałe; powyżej tego limitu – zgodnie z projektem – dostawca usług płatniczych będzie mógł pobierać od konsumenta opłatę za realizację transakcji polecenia przelewu.

Adam Tochmański z Departamentu Systemu Płatniczego NBP, w niedawnej rozmowie z Kurierem PAP ocenił, że wdrożenie omawianej dyrektywy będzie sporym ułatwieniem zwłaszcza dla najmłodszych osób, które nie mają rachunku bankowego, bo nie mają stałych wpływów.

Jak zauważył ekspert NBP zdarzało się, że ktoś nie mógł założyć rachunku płatniczego, bo wymagane były przez bank np. minimalne miesięczne wpływy. Według niego w przypadku rachunku podstawowego takich barier nie będzie. Dyrektywa określa, że każdy obywatel UE w każdym kraju UE będzie mógł otworzyć i posiadać taki podstawowy rachunek płatniczy, który będzie albo darmowy, albo tani.

Z badań NBP wynika, że około 20 proc. Polaków nie posiada konta rozliczeniowo-oszczędnościowego. W większości są to osoby najstarsze i najmłodsze – do 24 roku życia.

Zgodnie z projektem ustawy o usługach płatniczych konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bo z rachunkiem podstawowym nie będą mogły być powiązane żadne produkty kredytowe.

„Projektowane rozwiązania powinny zatem spowodować wzrost tzw. ubankowienia polskiego społeczeństwa, co przełoży się również na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a także powinno przyczynić się do niwelowania zagrożenia wykluczenia finansowego wśród osób starszych” – głosi uzasadnienie projektu.

mp/Kurier PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px