Log In

wicepremier Morawiecki w IChPW

Prezentacja założeń rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w części dotyczącej gospodarczej metamorfozy Śląska była tematem wizyty w regionie wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Wicepremier przyjechał na Śląsk 4 sierpnia, na zaproszenie wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego. Zapoznał się z działaniem pilotażowej instalacji zgazowania węgla w zabrzańskim Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla oraz uczestniczył w zawarciu umowy na dofinansowanie centrów badawczych w Katowicach i Sosnowcu.

– Dziękuję ministrowi Tobiszewskiemu za zaproszenie na Górny Śląsk. Jesteśmy tu po to, żeby dyskutować, w jaki sposób najrozsądniej dokonać głębokiej, pozytywnej dla regionu metamorfozy gospodarczej. Aby tego dokonać musimy położyć ogromny nacisk na wykorzystanie potencjału, który tutaj jest – mówił wicepremier podczas briefingu prasowego zorganizowanego w trakcie wizyty.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że chodzi o tworzenie realnych planów, które spójne są z rzeczywistością gospodarczą i naukową.

– Na Górnym Śląsku mamy ogromny potencjał naukowy, badawczy i przemysłowy, związany również z przemysłem górniczym. Sztuka polega na tym, żeby go wykorzystać dla modernizacji polskiego przemysłu i energetyki oraz dla pracy przy nowych technologiach – wskazał.

Jego zdaniem Śląsk, podobnie jak 150 lat temu, może być nie tylko rozsadnikiem nowych technologii, ale również regionem, w którym będą tworzone branże przyszłości.

– To jest to co widzimy w IChPW, połączenie myśli inżynierskiej i naukowej – wyjaśnił.

Relacjonując przebieg rozmów z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim wicepremier wskazał, że dotyczyły one takich kwestii jak zgazowanie węgla i niskoemisyjne technologie dla energetyki.

– Przed nami ogromna praca nad wdrożeniami, które będą wykorzystywały siłę Górnego Śląska, również węgla, a także zgromadzonej wokół tego surowca wiedzy, dla transformacji na technologie niskoemisyjne akceptowalne ekologicznie i zdolne do eksportu na cały świat – zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem w „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wkomponowane będą takie elementy planu, które pozwolą w perspektywie kilku lat dokonać na Śląsku głębokiej autentycznej restrukturyzacji, która stworzy nowe miejsca pracy i nie będzie wiązała się z ogromnymi problemami społecznymi.

– Przypomina to transformację zagłębia Ruhry, ale 20-30 lat później, gdy mamy erę technologii cyfrowych, czwartą rewolucję przemysłową i wspaniałych polskich technologów, informatyków i naukowców, którzy mogą być katalizatorem głębokich zmian gospodarczych, służących budowie nowego przemysłu, czyli tego co nazywamy reindustrializacją XXI wieku – podsumował.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski dziękując wicepremierowi Morawieckiemu za przyjęcie zaproszenia na Śląsk przypomniał, że trwają konsultacje społeczne „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

– Ważne, aby zaakcentować w tym programie innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie powstające w naszym regionie. Na Śląsku trzeba powstrzymać proces degradacji społecznej i gospodarczej. Jesteśmy najbardziej wyludniającym się województwem w całym kraju. Program premiera Morawieckiego ma powstrzymać ten proces i dać impuls do rozwoju naszego specyficznego regionu. Chcemy przywrócić województwu śląskiemu dawny potencjał gospodarczy, który obecnie jest bardzo potrzebny nowoczesnej polskiej gospodarce – podkreślił Grzegorz Tobiszowski.

Warsaw

Banner 468 x 60 px