Log In

Z kłopotu pożyczek

Z zasiarczonych odpadów pogórniczych kopalń należących do spółki Tauron Wydobycie uzyskiwane będą roztwory do odzyskiwania cennych metali.

Tauron Wydobycie wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz pięcioma innymi międzynarodowymi partnerami naukowymi podpisał porozumienie o wspólnej realizacji projektu badawczego „Przetwórstwo odpadów pogórniczych i elektronicznych – Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości”.

Projekt został złożony o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w 2015 r. konkursu Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali. Do konkursu w ramach RFCS Call 2015 złożono 43 propozycje tematów badawczych. Z tego 7 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania w tym projekt CEReS. Całkowity budżet projektu: 3,4 mln euro. Udział Tauron Wydobycie: 180 tys. euro z czego poziom dofinansowania dla Tauron Wydobycie wynosi ok. 108 tys. euro.

Projekt CEReS ma na celu ograniczenie zagrożeń środowiskowych związanych ze składowaniem wysokozasiarczonych odpadów pogórniczych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

– Opracowane nowe podejście technologiczne zakłada, że zasiarczone odpady pogórnicze stanowić będą tanie źródło pozyskania roztworu do odzyskiwania cennych metali z odpadów elektronicznych. Taki proces zapewni stabilizację własności odpadów pogórniczych dla środowiska oraz umożliwi selektywny odzysk metali nieszlachetnych z odpadów elektronicznych, w tym pierwiastków ziem rzadkich – zwraca uwagę Rafał Przystasz, koordynator z przedsięwzięcia z ramienia Tauron Wydobycie.

W projekcie zastosowane zostaną odpady pogórnicze w różnych frakcjach uziarnienia, pochodzące z zakładów górniczych Tauron Wydobycie. W ramach projektu opracowana zostanie mapa obejmująca miejsca powstawania lub składowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego i miejsca recyklingu odpadów elektronicznych w Polsce. W ramach projektu prowadzone będą również procesy bioługowania (bioodzyskiwania) cennych pierwiastków z odpadów.

Cały projekt obejmuje łącznie realizację 6 zadań. GIG we współpracy z Tauron Wydobycie odpowiedzialny jest za: przygotowanie i charakterystykę odpadów do dalszych badań, sporządzenie mapy odpadów dla Polski oraz opracowanie innowacyjnych kierunków zastosowania ustabilizowanych, czyli odsiarczonych odpadów pogórniczych w obszarze geoinżynierii materiałowej.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy zespół naukowców i inżynierów, mający szerokie doświadczenie w realizacji tego typu projektów z Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres, CASPEO (Francja), Universite De Liege, Comet Traitements (Belgia), The University Of Exeter (Wlk. Brytania) oraz Iontech Engineering Ltd (Bułgaria).

Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie możliwości i kierunków stosowania odpadów wydobywczych oraz opracowanie innowacyjnych technologii pozwalających bezpiecznie przetworzyć odpady pogórnicze i elektroniczne z korzyścią dla środowiska.

Warsaw

Banner 468 x 60 px