Log In

Tauron przedstawił nową strategię

W kilku najbliższych latach grupa energetyczna Tauron zamierza wydać na inwestycje 18 mld zł; chce też ustabilizować finanse oraz zaoszczędzić ok. 1,3 mld zł dzięki programowi poprawy efektywności i 1,9 mld zł dzięki strategicznym inicjatywom – wynika z ogłoszonej w piątek (2 września) nowej strategii grupy.

W 2020 r. EBITDA ma wynieść ponad 4 mld zł. Zarząd Taurona chce, by w długoterminowej perspektywie co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto było przeznaczane na dywidendę dla akcjonariuszy, jednak pierwsza dywidenda będzie możliwa – według prognoz – nie wcześniej niż w 2020 r. Grupa stawia na innowacje – nakłady na ich rozwój mają wynosić 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

Prace nad nową strategią podjął nowy, powołany w grudniu ubiegłego roku, zarząd grupy Tauron. W piątek spółka przedstawiła w komunikacie podstawowe założenia dokumentu, obejmującego okres do 2025 roku. Priorytety to m.in. zapewnienie stabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientami.

„Strategia wyznacza priorytety, które przekształcą grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes grupy Remigiusz Nowakowski.

Jednym z priorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej, m.in. poprzez przyjęty w marcu program poprawy efektywności, zakładający uzyskanie 1,3 mld zł oszczędności w latach 2016-2018. Ponadto tzw. inicjatywy strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, mają przynieść efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł.

„Będzie on osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o ok. 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o ok. 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujętymi w programie poprawy efektywności” – podała w piątek grupa.

Oszczędności da także wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiej Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

Przygotowując strategię zarząd Taurona przeanalizował zdolności grupy do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, by ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. W efekcie zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł.

Strategia zakłada kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych. W segmencie wytwarzania energii nakłady do 2020 r. wyniosą 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad połowa wszystkich nakładów na inwestycje w tym czasie, tj. 9,5 mld zł, to projekty w segmencie dystrybucji, obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Tauron zakłada kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA i ograniczyłaby ryzyko finansowe.

Warsaw

Banner 468 x 60 px