Log In

odtworzą układy napędowe wentylatorów

Rozbudowa Elektrowni Opole możliwa jest dzięki kooperacji różnych podmiotów. I tak spółka ABB odtworzy układy napędowe wentylatorów spalin bloków energetycznych w Elektrowni Opole. To ma zapewnić ich bezawaryjną pracę w kolejnych latach.

Odtworzenie wyeksploatowanych układów napędowych wentylatorów spalin bloków energetycznych zapewni ich bezawaryjną pracę w kolejnych latach. Realizację tego zadania umożliwi sprzęt i rozwiązania technologiczne dostarczone przez ABB.

Układy napędowe wentylatorów spalin dla bloków nr 3 i 4 w opalanej węglem kamiennym w w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole wymagają demontażu i odtworzenia z uwagi na ich 20-letnią eksploatację, a co za tym idzie obniżenie sprawności tych urządzeń. ABB wykona to zadanie, za które PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zapłaci ok. 9,9 mln zł netto.

Na podstawie zawartego kontraktu ABB przeprowadzi prace rekonstrukcyjne układów napędowych wentylatorów spalin bloku nr 3 i 4. Nowe urządzenia mają zapewniać wymaganą sprawność całego układu urządzeń wentylatorów spalin, które służą do odprowadzania spalin i są kluczowymi urządzeniami bloku energetycznego.

ABB dostarczy, zabuduje i uruchomi cztery układy napędowe wentylatorów spalin o zmiennej regulacji obrotów. Dostawa obejmuje pięć transformatorów, pięć jednostek falownikowych (wyprodukowanych w ABB w Finlandii) oraz pięć silników. Po demontażu istniejących instalacji odbędzie się montaż dostarczonych urządzeń. Następnie przeprowadzone zostaną prace rozruchowe i konfiguracyjne oraz ich optymalizacja.

Realizacja inwestycji przyczyni się do bezpiecznej eksploatacji jednostek energetycznych przez kolejne lata oraz pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne bloku.
Projekt zakłada wymianę obecnie eksploatowanych silników na nowe jednostki niskonapięciowe, zasilane z prostego dwuuzwojeniowego transformatora poprzez falowniki niskonapięciowe w wykonaniu regeneratywnym, czyli ze zwrotem energii do sieci.

Prace instalacyjne w Opolu będą się rozpoczynać i kończyć w trakcie postojów remontowych każdego z bloków. Trwać będą nie dłużej, niż 24 dni kalendarzowe. W przypadku bloku nr 3 zakończenie przewiduje się do kwietnia 2017 r., montaż urządzeń na bloku nr 4 ma się zakończyć w październiku 2019 r.

Elektrownia Opole została przekazana do eksploatacji w latach 1993-1997. Funkcjonują tam cztery opalane węglem kamiennym bloki energetyczne o łącznej mocy osiągalnej 1532 MW. W 2014 r. rozpoczęła się budowa bloków nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW. Opolska elektrownia jest jedną z najważniejszych siłowni w polskiej energetyce. ABB sp. z.o. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ABB zatrudniającej ok. 135 tys. pracowników w prawie 100 państwach.

(nettg)

Warsaw

Banner 468 x 60 px