Log In

Przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej zakładają 5G Automotive Association

Audi AG, BMW Group, Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia i Qualcomm Inc. ogłosiły dzisiaj powołanie do życia organizacji 5G Automotive Association (5GAA). Stowarzyszenie to ma tworzyć, testować i promować nowe rozwiązania telekomunikacyjne, a także popularyzować, wspierać ich standaryzację oraz przyspieszać wprowadzanie na rynek. Celem nadrzędnym organizacji jest wyjście naprzeciw potrzebom społecznym w obszarze „sieciowej mobilności” i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
z ofertą skupiającą się na „sieciowej autonomicznej jeździe”, na dostępie
w dowolnym miejscu do usług oraz na inteligentnych rozwiązaniach ruchu drogowego tzw. smart city – inteligentnego miasta.

Dzięki sieciom telefonii komórkowej kolejnej generacji 5G i dalszemu rozwojowi standardu LTE, a także tzw. komunikacji Cellular Vehicle-to-everything (mobilna komunikacja: pojazd-inne obiekty), kluczowym przedmiotem zainteresowania informatyki i telekomunikacji staje się internet rzeczy i cyfryzacja przemysłu.

Sieci telefonii komórkowej następnej generacji będą potrafiły przetwarzać o wiele większą ilość danych niż obecne, łączyć ze sobą znacznie więcej urządzeń, w dużym stopniu zmniejszać opóźnienia i zapewniać nową jakość stabilności sieci.
Dla przykładu: sieć 5G poprawia podstawy komunikacji decydujące w przyszłości
o bezpieczeństwie ruchu drogowego, poszerzonej komunikacji Vehicle-to-everything i sieciowych rozwiązaniach w obszarze mobilności.

Członkowie organizacji 5G Automotive Association pragną w ścisłej współpracy optymalnie wykorzystywać nowy potencjał techniczny i związany z nim potencjał biznesowy, na rzecz branży motoryzacyjnej oraz informatycznej
i telekomunikacyjnej. Stowarzyszenie skupia się na kluczowych kwestiach technicznych i regulacyjnych. Potencjał nowych generacji telefonii cyfrowej należy wykorzystać w najlepszy możliwy sposób, optymalnie łącząc, komunikując
i integrując przy tym platformy pojazdów. 5GAA będzie m.in.:

  • określać i wzajemnie dopasowywać obszary zastosowań, wymogi techniczne
    i strategie realizacji,
  • wspierać instytucje zajmujące się standaryzacją i regulacją, a także procesy certyfikacji i dopuszczania do użytku,
  • zajmować się wymogami technicznymi komunikacji vehicle-to-everything, takimi jak połączenia bezprzewodowe, bezpieczeństwo, ochrona danych, identyfikacja czy architektura chmur,
  • w ramach wspólnych projektów z obszaru innowacji i rozwoju opracowywać całościowe rozwiązania, prowadzić testy kompatybilności, a także zakrojone na szeroką skalę projekty pilotażowe i badania.

Stowarzyszenie 5G Automotive Association działa na skalę globalną i jest otwarte na kolejnych partnerów z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, przemysłu motoryzacyjnego oraz z innych dziedzin związanych z motoryzacją i ruchem drogowym. Wiele przedsiębiorstw wyraziło już chęć wsparcia organizacji 5GAA
i przystąpienia do grona jej członków.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej 5GAA mianowano Christopha Voigta, a prezesem zarządu jest Dino Flore.

Stowarzyszenie 5GAA będzie w ścisłej współpracy wspierać krajowe i regionalne inicjatywy, takie jak np. europejski projekt Connected & Automated Driving
Pre-Deployment Project, który ma na celu testowanie sieciowej i autonomicznej jazdy.

Warsaw

Banner 468 x 60 px