Log In

Dwa nowe „katalizatory” innowacji w polskiej energetyce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowe programy PBSE oraz IUSER , które mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Instrumenty są komplementarne: pierwszy posłuży wytworzeniu nowych produktów, np. urządzeń do wytwarzania energii z perowskitów, drugi – systemów zarządzania nimi, np. przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy. Łączna pula dofinansowania projektów sięgnie odpowiednio 150 mln zł i 125 mln zł w ramach pilotażowych konkursów.

Nowe programy sektorowe NCBR dedykowane są przedsiębiorcom i konsorcjom przedsiębiorstw. Powstały z inicjatywy oddolnej – przedstawicieli branży elektroenergetyki. Projekty zgłaszane w konkursach będą musiały się charakteryzować tzw. „twardym” B+R, czyli bazować na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych lub tylko tych drugich.
– Wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako magazynów energii, stworzenie fundamentów morskich farm wiatrowych czy Internet Rzeczy do zarządzania energią odnawialną w każdym domu – to rozwiązania, które będą mogły powstać dzięki dwóm nowym programom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Cel jest jeden – chcemy wzmocnić kluczowy sektor gospodarki poprzez innowacje płynące z polskiej nauki i przemysłu  –  mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Celem PBSE jest ukierunkowanie wysiłków przedsiębiorców i środowisk naukowych na opracowanie technologii najbardziej wartościowych z perspektywy całej gospodarki. Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach programu mają też powstać innowacyjne produkty, które przyspieszą rozwój energetyki prosumenckiej. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie PBSE to 150 mln zł. Wartość pojedynczego projektu ma sięgać od 2 do 50 mln zł.
Z kolei program sektorowy IUSER skierowany jest do przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane ze stworzeniem lub rozwojem oprogramowania czy inteligentnych systemów zarządzania energią. Ma dać impuls do rozwoju sektora ICT w energetyce oraz zwiększyć konkurencyjność polskich producentów tej branży na arenie międzynarodowej. Efektem programu ma być m.in. wprowadzenie do powszechnego użytku Internetu Rzeczy. W pierwszym konkursie przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców powalczą o łączną pulę dofinansowania 125 mln zł, przy założeniu, że wartość każdego projektu powinna mieścić się w przedziale od 2 do 30 mln zł.
IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), zaś PBSE – przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).
–  NCBR słucha „głosu biznesu”. Dlatego ogłaszamy kolejne programy sektorowe i przekazujemy pieniądze przedsiębiorcom, którzy wydadzą je najefektywniej. Zakładamy, że z PBSE skorzystają duzi gracze z wieloletnim doświadczeniem na rynku, zaś z IUSER-a – mniejsze, wyspecjalizowane firmy, nawet startupy z przełomowymi pomysłami, jak systemy Smart City do oszczędzania energii w mieście – wskazuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE będzie można składać od 2 listopada br. do 20 grudnia br., zaś IUSER-a – od 21 listopada br. do 30 grudnia br. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów sektorowych NCBR, te z branży elektroenergetyki będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym.
Do tej pory NCBR ogłosiło już w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR kilkanaście inicjatyw na rzecz wzmocnienia innowacji i konkurencyjności kluczowych sektorów polskiej gospodarki, w tym:
  • INNOTEXTILE (sektor włókienniczy)
  • INNOLOT (sektor lotniczy)
  • INNOMED (sektor medyczny i farmaceutyczny)
  • INNOCHEM (sektor chemiczny)
  • INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych – platformy latające, drony)
  • INNOSTAL (sektor stalowy)
  • GAMEINN (sektor produkcji gier wideo)
  • INNOMOTO (sektor motoryzacyjny)
  • INNOTABOR (sektor przemysły taboru szynowego)
Więcej szczegółów o PBSE, IUSER i innych programach sektorowych znajdą Państwo na naszej stronie ncbr.gov.pl
(www.ncbir.pl)

Warsaw

Banner 468 x 60 px