Log In

Stabilny rozwój Grupy

Potwierdzają ten stan wyniki operacyjne za trzeci kwartał 2016 roku. Podobny w ujęciu rok do roku był wynik EBITDA w kluczowym „segmencie dystrybucji”. Niższa w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej była EBITDA segmentów sprzedaży i wytwarzania, co pokazują szacunkowe dane finansowe Grupy za okres lipiec-wrzesień 2016.

„Według wstępnych, szacunkowych danych EBITDA Grupy Energa wyniosła w trzecim kwartale 439 mln zł wobec 499 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja zamknął się kwotą 390 mln zł w porównaniu do 404 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wyniósł 27 mln zł, a Segmentu Sprzedaż 36 mln zł (spadek o odpowiednio 60 i 27 proc.)” – podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Grupy Energa podjął decyzję o rozpoczęciu publikacji wstępnych wyników finansowych. To odpowiedź na oczekiwania inwestorów, ale i forma jeszcze większej otwartości i transparentności w komunikacji finansowej, ułatwiająca analizę wyników i efektów działalności spółki.

– Chcemy informować rynek o naszych osiągnięciach, wynikach i planach w najszybszych, realnych do dotrzymania terminach – powiedział Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA – Przyjmujemy na siebie zobowiązanie stosowania najlepszych praktyk sektora w tym zakresie.

Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane znajdą się w raporcie okresowym za III kwartał 2016, który zostanie opublikowany 14 listopada br. Natomiast do 16 listopada Energa planuje ogłosić strategię Grupy obejmującą okres do 2020 roku z perspektywą do 2025 roku.

Warsaw

Banner 468 x 60 px