Log In

Enea dostarczy energię elektryczną dla ponad 60 podmiotów z Poznania i okolic

Enea wygrała przetarg i podpisała umowę zbiorowego zakupu ponad 262 GWh energii elektrycznej dla 61 podmiotów z Poznania i okolic. Przetarg obejmował łącznie prawie 4 tys. punktów poboru energii, a jego wartość to przeszło 67,6 mln zł. Wygrane postępowanie potwierdziło, że starania Enei w zakresie zwiększenia efektywności oraz optymalizacji procesu sprzedaży odnoszą właściwe rezultaty.

Poznań po raz piąty zorganizował zbiorowy zakup energii elektrycznej. Reprezentowana przez miasto grupa obejmuje m.in. część gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, podległe im instytucje i jednostki oraz podmioty publiczne niezwiązane z samorządami. Wśród odbiorców prądu od Enei będą urzędy, muzea, szpitale, a także uczelnie wyższe i teatry. Podpisana przez Eneę umowa na dostawę energii elektrycznej została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

– Zwycięstwo w przetargu obejmującym tak wiele samorządów i podmiotów publicznych z aglomeracji poznańskiej potwierdza, że nasza firma cieszy się zaufaniem oraz jest gwarantem stabilnej i pewnej sprzedaży energii elektrycznej. Jednocześnie jesteśmy w stanie zaproponować partnerom najlepszą ofertę, która idzie w parze z wysokimi standardami – powiedział Bartosz Zieliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży Enei.

Grupowe zakupy energii elektrycznej przez samorządy oraz podległe im instytucje oraz inne podmioty działające w sferze publicznej, to coraz częstsza praktyka. Przynosi ona korzyści każdej ze stron umowy. Enea może zaproponować grupie zakupowej atrakcyjne warunki zyskując jednocześnie stabilnego i wiarygodnego Klienta.

Warsaw

Banner 468 x 60 px