Log In

W III kw. PGE Dystrybucja przyłączyła niemal tyle mikroinstalacji, ile w całym 2015 r.

W ubiegłym kwartale spółka PGE Dystrybucja przyłączyła do swoich sieci odnawialne źródła energii o łącznej mocy 22,02 MW. W tej liczbie 6,44 MW stanowiły mikroinstalacje, których w ubiegłym kwartale przyłączono do sieci PGE Dystrybucja niemal tyle, ile w całym 2015 r.

W sumie w III kwartale 2016 r. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 1068 instalacji OZE, z czego aż 1055 stanowiły mikroinstalacje. Na koniec września br. łączny potencjał OZE przyłączonych do sieci tego operatora wynosił 127,19 MW, na co składało się 3495 instalacji. Mikroinstalacji było przyłączonych 3448, a ich łączna moc wyniosła 19,52 MW.

Największy udział w potencjale OZE przyłączonym do sieci PGE Dystrybucja (z wyjątkiem mikroinstalacji i małych instalacji OZE) mają farmy wiatrowe – jest ich czternaście, a ich łączna moc wynosi 86,08 MW. Następne w kolejce są źródła fotowoltaiczne o łącznej mocy 11,49 MW, na co składa się 14 źródeł, a także 8 biogazowni o mocy 8,57 MW oraz jedna elektrownia biomasowa o mocy 0,4 MW.

W grupie małych instalacji OZE przyłączone na koniec III kwartału do sieci PGE Dystrybucja były dwie farmy wiatrowe o mocy 190 kW, sześć elektrowni fotowoltaicznych o mocy 760 kW oraz trzy elektrownie wodne o mocy 180 kW.

Natomiast w grupie mikroistalacji do sieci PGE Dystrybucja na koniec września br. przyłączonych było – w trybie przyłączenia na zgłoszenie – 3448 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,2 MW, a także czternaście mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 290 kW przyłączonych na podstawie zawartej umowy. Oprócz PV, w grupie mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego OSD było w sumie jeszcze tylko 9 źródeł o łącznej mocy 20 kW.

Na koniec 2015 r. do sieci PGE Dystrybucja podłączone były 1163 mikroinstalacje, z czego 1088 podłączono tylko w ubiegłym roku. W pierwszej połowie 2016 r. do sieci tego operatora przyłączono w sumie 1230 mikroinstalacji OZE.

PGE Obrót poinformowało na początku tego miesiąca, odpowiadając na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że niemal wszyscy prosumenci, których mikroinstalacje podłączono do sieci przez wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, czyli przed 1 lipca br., podpisali już nowe umowy wprowadzające nowe zasady rozliczeń w ramach tzw. systemu opustów.

Jednocześnie PGE Obrót zapewniło, że opusty – przysługujące prosumentom zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE – „będą naliczane według zaimplementowanego w systemie bilingowym algorytmu, w oparciu o umowę zawartą z prosumentami”.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px