Log In

Związkowcy Veolia Energia Łódź będą jutro manifestować

W proteście przeciwko wypowiedzeniu Zakładowego Układ Zbiorowy Pracy Związki zawodowe działające w Veolia Energia Łódź zorganizują jutro manifestację.
Związkowcy twierdzą, że Veolia Energia Łódź jako jedyna w Grupie Veolia w Polsce i wśród wszystkich przedsiębiorstw energetycznych w Polsce wypowiedziała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Według związkowców wypowiedzenie zostało dokonane jednostronnie i bez konsultacji, co stanowi ich zdaniem precedens takiego działania w innych zakładach Grupy Veolia Energia Polska oraz całej branży energetycznej w Polsce.

Związkowcy stoją na stanowisku, że przyzwolenie Inwestora na działania Zarządu Veolia Energia Łódź dyskryminujące pracowników łódzkiego zakładu względem innych pracowników Grupy Veolia w Polsce, łamie Kodes Etyczny Grupy i prowadzi do czynnego sprzeciwu załogi.

– To bardzo niebezpieczne posunięcie spowodować może konieczność wręczenia całej załodze wypowiedzeń zmieniających warunki umowy o pracę, których nieprzyjęcie przez pracowników wywoła daleko idące konsekwencje, aż do zatrzymania produkcji energii elektrycznej i ciepła – czytamy w komunikacie związkowców.

Przedstawiciele załogi twierdzą, że pomimo ich wielokrotnych wystąpień o podjęcie negocjacji, zarząd spółki wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W nowych propozycjach zlikwidowano lub znacznie ograniczono zawarte w Układzie składniki wynagrodzenia, uprawnienia pracownicze będące składnikami wynagrodzenia, uprawnienia emerytów i rencistów oraz zlikwidowano opiekę medyczną dla zasłużonych emerytów spółki – informują związki zawodowe.

Związkowcy uważają, że potwierdzeniem złej woli w postępowaniu zarządu Veolia Energia Łódź jest fakt wypłacenia 110 mln zł. dywidendy dla Veolia Energia Polska za rok 2015, przy jednoczesnej konieczności ograniczania funduszu płac. Pracownicy łódzkiego zakładu twierdzą, że jest stanowi to wyprowadzanie kapitału ze spółki.

Zorganizowana przez wspólną reprezentację organizacji związkowych działających w Veolia Energia Łódź manifestacja rozpocznie się przed urzędem miasta przekazaniem petycji prezydent Hannie Zdanowskiej. Następnie manifestacja uda się pod urząd marszałkowski.

Warsaw

Banner 468 x 60 px