Log In

Podkomisja zajmie się unijną polityką energetyczną

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej na czwartkowym (15 grudnia) posiedzeniu powołała Podkomisję nadzwyczajną do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej. W jej pracach będzie uczestniczyło 13 posłów – poinformowała portal górniczy nettg.pl przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Izabela Kloc, która została przewodniczącą podkomisji. Pierwsze posiedzenie podkomisji zaplanowano na 11 stycznia 2017 r.

„Powołanie podkomisji, związane jest z ogłoszeniem przez Komisję Europejską w dniu 30 listopada 2016 roku, nowego pakietu zimowego – Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Nowe rozwiązania, zdaniem Komisji Europejskiej, mają na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia obraz globalnej energetyki. Priorytetami pakietu dotyczącego rozwoju rynku energii w Europie są: efektywność energetyczna, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów. Tak dużego pakietu legislacyjnego w zakresie energii Komisja Europejska nie opublikowała od 8 lat” – wyjaśniła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Jej zdaniem, w zaproponowanym przez KE nowym pakiecie dokumentów, zaniepokojenie budzą projektowane przepisy, które w mechanizmach wsparcia w postaci rynku mocy faworyzują gaz, a eliminują technologie oparte na węglu.

„Zauważyć można bezpośrednią dyskryminację instalacji węglowych, która nie uwzględnia systematycznego wzrostu ich efektywności oraz możliwości zastosowania czystych technologii węglowych. Zastrzeżenia budzi również tryb wprowadzenia tego rozwiązania bez oceny jego skutków regulacji” – stwierdziła posłanka, która uważa, że dla Polski bardzo ważny jest rynek mocy.

„W ten sposób chcemy zapewnić, opierając się na własnych zasobach węglowych, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Rynek mocy ma wspomóc zaplanowany na najbliższe lata proces realizacji potężnych inwestycji, które mają doprowadzić do zastąpienia przestarzałych bloków węglowych. Tymczasem nowe propozycje KE praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie wsparcia dla elektrowni węglowych. Przyjęcie przez Polskę proponowanego progu zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. oznaczałaby możliwość utworzenia rynku mocy tylko dla elektrowni gazowych” – wyjaśniła.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej, by wspierać działania rządu, planuje ścisłą współpracę międzyparlamentarną z właściwymi komisjami parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz dialog z instytucjami unijnymi w celu eliminowania niekorzystnych dla Polski zapisów zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym.

(Źródło: Portal górniczy Autor: MD)

Warsaw

Banner 468 x 60 px