Log In

PERN: 150 mln zł na inwestycje w 2017 r.

W 2017 r. PERN planuje zwiększyć środki na inwestycje, przeznaczając na ten cel ok. 150 mln zł. W mijającym 2016 r. spółka zrealizowała plan inwestycji o wartości ok. 90 mln zł – poinformował PAP prezes PERN Igor Wasilewski. PERN to państwowa spółka, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, która zarządza na terenie kraju siecią rurociągów naftowych i paliwowych, a także bazami magazynowymi oraz oddanym do użytku w 2016 r. morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku.

Prezes PERN wśród planowanych na 2017 r. priorytetowych przedsięwzięć wymienił m.in.: rozpoczęcie budowy drugiego etapu gdańskiego Terminala Naftowego, rozbudowę parku zbiornikowego w bazie w Gdańsku, a także modernizację przejść rurociągów przez rzeki: Wisłę, Bug i Narew, intensyfikację przepustowości rewersyjnego Odcinka Północnego magistrali naftowej łączącej Płock i Gdańsk, jak również modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

– Na te i inne zadania PERN w przyszłym roku planuje przeznaczyć około 150 mln zł – zapowiedział Wasilewski.

Nawiązując do mijającego 2016 r., ocenił, że był to dla spółki „rok przełomowy, szczególnie w obszarze organizacyjnym oraz inwestycyjnym”.

– PERN w 2016 r. zrealizował inwestycje o wartości około 90 mln zł – dodał prezes.

Za jedno z najważniejszych wydarzeń w mijającym roku Wasilewski uznał przyjęcie strategii na lata 2016-20 dla grupy kapitałowej PERN. Zaznaczył, że główne założenia zaktualizowanych celów strategicznych spółki i jej grupy odpowiadają na pojawiające się, nowe wyzwania rynkowe.

Jak podkreślił prezes PERN, dzięki realizacji zapisanych w strategii zadań, w tym inwestycyjnych i rozwojowych, „spółka będzie mogła spełniać wysokie standardy technologiczne, organizacyjne, informatyczne, a tym samym pewniej niż kiedykolwiek gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i zajmować ważne miejsce w rozwoju polskiej gospodarki”.

– Nasze otoczenie biznesowe zmienia się w szybkim tempie, a my chcemy dostosować nie tylko PERN, ale i całą grupę spółki do tych zmian. Tylko w ten sposób zapewnimy bezpieczny rozwój dla firmy, pracowników oraz odpowiednie relacje z naszymi kontrahentami i właścicielem. W strategii zwymiarowaliśmy nasze zamierzenia inwestycyjne oraz wyniki, jakie zamierzamy osiągać, generując oczekiwany poziom zysku netto – oświadczył Wasilewski.

Według niego, PERN, będący podmiotem zajmującym się logistyką ropy naftowej i paliw, „musi maksymalnie szybko – na ile to możliwe w tej branży – reagować na tendencje rynkowe”.

– Rewolucja łupkowa w USA uruchomiła początek zmian na globalnym rynku węglowodorów. W rezultacie radykalnie obniżyła się cena ropy, wzrosła konkurencja między producentami, zmieniają się kierunki dostaw. Obserwujemy wzmożoną dywersyfikację dostaw w przypadku polskich odbiorców. Rafinerie wykorzystują sytuację na rynku ropy i zaostrzającą się rywalizację między Rosją a pozostałymi producentami. Efekt: w Polsce pojawia się coraz więcej dostaw surowca głównie z Arabii Saudyjskiej i Iraku. Przyjęta strategia PERN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, wytyczając kierunki rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej.

Prezes PERN przyznał, że decyzja o ewentualnej dywersyfikacji działań spółki o nowe usługi, w szczególności o rozpoczęciu magazynowania produktów chemicznych w gdańskim Terminalu Naftowym, „zostanie podjęta najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2017 r.”

(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px