Log In

TGE ma zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej

Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu udzieliła zgody Towarowej Giełdzie Energii na prowadzenie platformy aukcyjnej, na której prowadzona będzie sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
KNF udzieliła jednogłośnie zgody Towarowej Giełdzie Energii na prowadzenie platformy aukcyjnej, na której prowadzona będzie sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w postaci dwudniowych kontraktów na rynku kasowym.

Jednocześnie Komisja zastrzega, że prowadzenie tej działalności wymaga jeszcze dodatkowych formalności. Platforma TGE musi zostać wyznaczona na krajową platformę aukcyjną oraz wpisana przez organy Unii Europejskiej do wykazu unijnych platform organizujących aukcje uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE.

Przypominamy, że dotychczas aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla w imieniu Polski były prowadzone na niemieckiej giełdzie EEX. W tym roku EEX przeprowadziła siedem aukcji uprawnień EUA dla polskich firm, podczas których sprzedano ponad 25,5 mln uprawnień do emisji CO2, a łączny przychód z tego tytułu wyniósł ok. 136,6 mln euro.

Według wcześniejszego harmonogramu na EEX miały się odbyć w tym roku jeszcze cztery aukcje uprawnień do emisji CO2 dla polskich firm, podczas których na sprzedaż miało być wystawionych około 15 mln jednostek EUA. Jednak w opublikowanym pod koniec sierpnia nowym harmonogramie zabrakło wcześniej planowanych aukcji CO2 dla polskich podmiotów. EEX wyjaśniła, że w związku z zmianą umowy z KE, kontynuacja polskich aukcji wymaga zawarcia odrębnej umowy dwustronnej między EEX i Polską.

Warsaw

Banner 468 x 60 px