Log In

Minister energii podpisał umowy o dofinansowanie inwestycji sieciowych

 Minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 grudnia br. podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.
Beneficjentami podpisanych umów są PGE Dystrybucja oraz Enea Operator.

PGE (w ramach dwóch umów) otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 27 mln zł na budowę linii napowietrznej do stacji 110/15 kV Korczowa wraz z budową stacji 110/15 kV Korczowa oraz na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki.

Z kolei Enea Operator (w ramach trzech umów) otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 37 mln zł na realizację trzech przedsięwzięć. Pierwsze z nich to budowa stacji Choszczno II i Recz. Dofinansowanie uzyskały też inwestycje budowy linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła-Krzewina-Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie oraz przebudowy stacji 110/15 kV Wronki.

Projekty mają na celu zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z OZE do sieci elektroenergetycznej.

Ze wsparcia w zakresie poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnego źródła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

Warsaw

Banner 468 x 60 px