Log In

W Węglokoksie połączenia

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach nastąpiło połączenie spółek Węglokoks Energia ZCP z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (spółka przejmowana). Tym samym Węglokoks Energia ZCP wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej straciło osobowość prawną.

– Powstanie zintegrowanego, silnego biznesowo przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a tym samym kompleksowego łańcucha dostawy ciepła do odbiorców, tj. wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła z równoczesną możliwością termicznego utylizowania odpadów z terenu Rudy Śląskiej, jest dla nas w Grupie WE krokiem milowym. Będziemy tym samym z pewnością intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych odbiorców – powiedział Jacek Boroń, prezes Grupy Węglokoks Energia.

Andrzej Łokas, prezes Węglokoks Energia ZCP i kierownik projektu połączenia przypomina, że połączenie spółek jest jednym z projektów realizowanych w ramach przyjętej strategii w Grupie.

– W aspekcie ekonomiczno-finansowym dzięki realizacji połączenia spółek liczymy w Grupie WE na optymalizację kosztów, eliminację wzajemnych rozliczeń, poprawę wskaźników finansowych i wyższą konkurencyjność na rynku. Myślę, że realne korzyści płyną także do pracowników naszych spółek w postaci szansy na rozszerzanie kompetencji i zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego – wyjaśnia Łokas.

Z kolei Jerzy Warmuziński, dotychczasowy prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zwraca uwagę na fakt, że ujednolicona struktura organizacyjną daje pełną kontrolę nad procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

– Integracja techniczna systemów ciepłowniczych, jednolity monitoring i zarządzanie ewentualnymi zakłóceniami też staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Ponadto będziemy mogli lepiej koordynować działania inwestycyjne, które wpływać będą na poprawę efektywności dostawy ciepła od źródła do odbiorcy finalnego – podsumowuje Jerzy Warmuziński.

Źródło: Portal górniczy

Warsaw

Banner 468 x 60 px