Log In

Podsumowanie roku 2016 na rynkach energii elektrycznej , gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2016 roku 114 468 886 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku spot, o wysokości 24 595 118 MWh.
Roczny wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej osiągnął najwyższy poziom w historii i wyniósł 27 627 454 MWh, przewyższając o 9,9 proc. obroty z 2015 r.
Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 314 751 toe, wzrastając niemal czterokrotnie w skali roku.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2016 wyniósł 114 468 886 MWh, co oznacza wzrost r/r o 7,1%. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 24 595 118 MWh, wzrastając względem roku 2015 o 76,6%. Na RDNg wolumen wyniósł 19 633 932 MWh (wzrost o 87,4%), a na RDBg 4 961 186 MWh (wzrost o 43,9%). O 3,3%, do poziomu 89 873 768 MWh, spadł natomiast wolumen obrotu na RTT.

W grudniu wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 12 754 263 MWh, z czego RTT odpowiada za 9 258 581 MWh.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2016 roku 71,16 zł/MWh, czyli o 16,30 zł/MWh mniej niż w roku 2015. Analogiczna cena grudniowa wzrosła w skali miesięcznej o 0,76 zł/MWh, do poziomu 84,82 zł/MWh. Większe spadki cen rocznych wystąpiły na RTT, gdzie cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17) wyniosła w 2016 roku 74,50 zł/MWh, czyli o 20,85 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-16 w roku 2015. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-17 wyniosła 81,12 zł/MWh, a więc o 0,36 zł/MWh więcej niż w listopadzie.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2016 roku 126 652 509 MWh, co oznacza spadek o 32,2 proc w stosunku do roku 2015. Na rynku spot wolumen wzrósł o 9,9% do poziomu 27 627 454 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 27 556 095 MWh, wzrastając również o 9,9%, a na Rynku Dnia Bieżącego 71 359 MWh, wzrastając o 12,9%. Spadek o 38,7%, miał miejsce na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), gdzie wolumen obrotu wyniósł 99 025 055 MWh.

W  grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 8 812 663 MWh, z czego RTT odpowiada za 6 186 153 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2016 na poziomie 161,74 zł/MWh, wzrastając o 6,08 zł/MWh względem roku 2015. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 154,89 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 6,07 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17) wyniosła w całym 2016 roku 159,26 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,11 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-16 w roku 2015. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-17 spadła względem listopada o 0,15 zł/MWh, do poziomu 160,44 zł/MWh.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 50 657 433 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2015 o 14,0 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 4 022 992 MWh.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w roku 2016 na poziomie 24 325 780 MWh, a więc o 8,7% niższym niż w roku 2015. Wolumen zielonych certyfikatów kontraktowany na sesjach RPM wyniósł 7 383 876 MWh (wzrost r/r o 13,1%), a w ramach nowego rodzaju instrumentów na RTT – 483 000 MWh.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2016 roku dla instrumentu PMOZE_A 73,63 zł/MWh, czyli o 49,97 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2015. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,94 zł/MWh, do poziomu 38,77 zł/MWh.

Średnioważona cena sesyjna dla notowanego od września instrumentu PMOZE-BIO wyniosła w 2016 roku 295,52 zł/MWh. W grudniu cena miesięczna wzrosła o 1,58 zł/MWh i osiągnęła poziom 300,16 zł/MWh. Wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami, odpowiadającymi temu instrumentowi, wyniósł w grudniu 46 786 MWh, wzrastając aż o 75,9% w skali miesięcznej (26 591 MWh w listopadzie 2016 r.).

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) w roku 2016 wyniósł 314 751 toe. Oznacza to najlepszy wynik w historii notowań na TGE i blisko czterokrotny wzrost r/r (o 282,3%). Obrót sesyjny wyniósł 290 372 toe, a średnioważona cena roczna na sesjach wzrosła r/r o 13,91 zł/toe, do poziomu 977,35 zł/toe. W grudniu cena ta wzrosła względem listopada o 19,21 zł/MWh i wyniosła 988,43 zł/MWh.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W grudniu 2016 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 208 340 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,62 zł/MWh. Jest to najwyższy wolumen miesięczny w obrocie gwarancjami pochodzenia na TGE od listopada roku 2015.
W całym roku 2016 zawarto transakcje o wolumenie 602 500 MWh, przy cenie średnioważonej 0,40 zł/MWh.

Członkowie TGE

Na koniec grudnia 2016 r. członkami TGE było 71 podmiotów.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 grudnia 2016 r. członkami rejestru było 2970 podmiotów, w roku 2016 r. przybyło ich aż 431.

Informacja prasowa (pdf).

Warsaw

Banner 468 x 60 px