Log In

Wycinka drzew pod gazociąg nad Kanałem Żerańskim przesunięta

Gaz-System odłożył termin wycinki drzew potrzebnej do rozpoczęcia budowy gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego. Dotychczas PGNiG Termika nie wyłonił wykonawcy bloku parowo-gazowego, który ma zastąpić stary blok węglowy w Elektrociepłowni Żerań. W związku z tym Gaz-System wstrzymał uruchomienie przetargów na wykonawców swojej inwestycji.
Nowy blok parowo-gazowy budowany przez PGNiG Termika i 10-kilometrowy odcinek gazociągu umożliwią produkcję 3 mln MWh energii elektrycznej, która wystarczy na zaspokojenie potrzeb 650 tys. mieszkań.

Dzięki budowie bloku, nastąpi redukcja emisji pyłu o połowę, dwutlenku siarki o 60% oraz tlenków azotu o 30%. Dla mieszkańców okolicy przestawienie Elektrociepłowni na paliwo gazowe będzie oznaczało również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem – rocznie liczba wagonów z węglem zmniejszy się o ok. 17 tys., zaś ciężarówek o ok. 4,5 tys., zwłaszcza na ulicy Marywilskiej.

Obecnie Zarządy Gaz-System i PGNiG Termika prowadzą uzgodnienia w zakresie określenia zasad koordynacji działań związanych z budową bloku parowo-gazowego na Żeraniu.

19 września 2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań-Tłocznia Rembelszczyzna. W związku z niezbędną wycinką drzew Gaz-System został w niej zobowiązany do nasadzeń zastępczych 5 000 sztuk drzew określonych gatunków (lipa, klon jawor, dąb oraz gatunki biocenotyczne: grusza dzika, jabłoń dzika, głóg) na terenie dzielnicy Białołęka. Ponadto na terenie Nadleśnictwa Jabłonna zostanie zadrzewiony obszar 2,2 ha w ramach rekompensaty za ścięte krzewy.

W styczniu 2017 r. Minister Infrastruktury uchylił wspomnianą decyzję Wojewody Mazowieckiego w części dotyczącej nasadzeń. Po jej ponownym rozpatrzeniu Gaz-System zrealizuje obowiązkowe nasadzenia kompensacyjne określone przez Wojewodę oraz uporządkuje teren po zakończeniu inwestycji w sposób zmierzający do przywrócenia go do stanu pierwotnego.

Już w październiku 2016 r. Gaz-System pisemnie zadeklarował nasadzenie dodatkowych 1500 szt. drzew różnych gatunków w pasie montażowym gazociągu po jego budowie. Spółka chce, aby budowa gazociągu stała się okazją do wypracowania koncepcji zagospodarowania całego Kanału Żerańskiego, po obu jego brzegach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px