Log In

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument przedstawia cele do realizacji w perspektywie do roku 2020 i 2030. Wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jej filary

Przyjęcie tej uchwały to efekt wielomiesięcznej pracy i przygotowań, koordynacji między resortami, a także konsultacji społecznych. To była trudna, ale i kreatywna praca – poinformował wicepremier Piotr Gliński, prowadzący posiedzenie Rady Ministrów. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opiera się na kilku filarach, z których część udało się już konkretnie rozwinąć.

Jako pierwszy wymienił reindustrializację, realizowaną m.in. przez budowę klastra motoryzacyjnego i przyciąganie inwestycji zagranicznych. Wicepremier Morawiecki przypomniał, że poprzednia władza przez lata dokonywała prywatyzacji oraz sprzedaży sreber rodowych. My przyciągamy inwestycje typu greenfield, kapitał oraz technologie. Nie wyprzedajemy naszego majątku narodowego, a realizujemy zrównoważony rozwój, który zakłada m.in. promowanie mniejszych ośrodków takich jak Ropczyce czy Jawor – podkreślił.

Elementami kolejnych filarów są m.in. Konstytucja Biznesu, pakiet 100 zmian dla firm, rozwój innowacyjnych firm, a także zwiększenie ulgi na inwestycje i wdrożenie rozwiązań takich jak amortyzacja inwestycji w środki trwałe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejnym niezmiernie istotnym aspektem naszej Strategii są inwestycje, które już rozkręcamy, i które w ciągu kilku najbliższych lat osiągną poziom powyżej 1 biliona złotych – zaznaczył minister rozwoju i finansów.

Wśród priorytetowych filarów wymieniono również solidarny i zrównoważony rozwój. Wicepremier Morawiecki podkreślił znaczenie realizowanego programu 500+ oraz przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał w zeszłym roku na programy społeczne o 40 mld zł więcej niż poprzednia władza, natomiast w tym roku będzie to o 50 mld zł więcej.

Wiele przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaczęło już działać, rozpoczęły się inwestycje, poprawiają się wskaźniki – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Ponad 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe do 2020 roku

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że do 2020 roku na wydatki prorozwojowe przeznaczone będzie 1,5 bln zł ze środków publicznych, natomiast reszta pozyskana będzie ze środków sektora prywatnego. Łącznie ponad 2 bln zł. Dodał, że najważniejszym założeniem Strategii jest to, by z jej efektów skorzystali wszyscy Polacy. W ramach Strategii przewidziano realizację ok. 185 projektów strategicznych i flagowych. Jej realizację opisują 72 wskaźniki, a w sumie jest to 705 działań realizowanych przez różne instytucje. Ponadto dokument jest tak zbudowany, że pozwala i na jego realizację, i na skuteczne monitorowanie tego procesu – podsumowywał wiceminister Kwieciński. Wg niego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostanie opublikowana najprawdopodobniej za dwa dni.

Wzrost gospodarczy w IV kwartale – 2,7 proc.

Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że w IV kwartale 2016 r. Polska osiągnęła 2,7 proc. wzrostu gospodarczego. Mamy bardzo szybkie odbicie w górę – zarówno wzrostu gospodarczego jak i inwestycji– podkreślił. Dodał, że jest niezwykle szczęśliwy, iż wzrost gospodarczy Polski idzie właśnie w takim kierunku.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px