Log In

Zielona Góra zamawia stacje do ładowania elektrobusów za 39 mln zł

Zielona Góra poważnie zabiera się za temat elektromobilności. Oprócz przetargu na zakup rekordowej liczby elektrobusów toczy się postępowanie na dostawę i montaż stacji ładowania wraz z infrastrukturą elektro-energetyczną na pętlach autobusowych, które przejdą przebudowę, a także na terenie zajezdni MZK. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja 2018 r.
Przedmiotem przetargu MZK Zielona Góra jest dostawa i montaż stacji ładowania elektrobusów. Zadaniem wykonawcy będzie montaż i uruchomienie systemu ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocach wyjściowych w zakresie 400-800 kW na pętlach autobusowych, dostawa, montaż i uruchomienie dwuwyjściowych stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym o mocy wyjściowej regulowanej w zakresie 40-80 kW oraz stacji ładowania o mocy 400kW na terenie zajezdni MZK. Niezbędna będzie też budowa stacji transformatorowych na pętlach autobusowych oraz na terenie zajezdni MZK. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za objęcie kompletnym systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Dostawca musi być też w kontakcie z producentem autobusów, wybranym w toczącym się równoległym postępowaniu.

11 pętli do przebudowy

Przewidziano ładowarki na 11 pętlach przy Batorego, Świerkowej, Wrocławskiej, os. Śląskim, Botanicznej, Jędrzychowskiej, Wyspiańskiego, Bema (centrum przesiadkowe), Zawadzkiego „Zośki”, Truskawkowej (Chynów) i Wyczółkowskiego. Prace wymuszą też przebudowę nawierzchni i chodników. Stacje ładowania będą przeznaczone do szybkiego uzupełniania energii w bateriach autobusów elektrycznych. Jak informuje zamawiający, proces ładowania ma przebiegać w taki sposób, aby zagwarantować możliwość wsiadania, wysiadania oraz przebywania pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, we wnętrzu autobusu w trakcie ładowania.


mat. MZK Zielona Góra

Zgodnie ze specyfikacją stacje ładowania autobusów zostaną zabudowana w budynku kontenerowej stacji transformatorowej dostarczonej przez wykonawcę, natomiast w centrum przesiadkowym przy ul. Bema stacje ładowania oraz transformatorowa zostaną zabudowane w budynku technicznym murowanym. Stacje zostaną zbudowane w trzech wariantach mocy wyjściowej w zależności od ilości stanowisk ładowania: w przypadku systemu ładowania z 2 stanowiskami ładowania – 400 kW, w przypadku trzech stanowisk – 600 kW, w przypadku systemu czterech stanowisk – 800 kW. Stacje będą posiadały dwa tryby pracy – ładowania podstawowego (z nominalnymi mocami ładowania 200 kW na każdym stanowisku ładowania) oraz rezerwowego (z możliwością zwiększenia mocy ładowania pomiędzy poszczególnymi stanowiskami ładowania do 400kW z rozdzielczością minimum 50 kW z możliwość zwiększenia mocy ładowania z 200 kW do 400 kW). Natomiast wysokość stacji ładowania określono na max 5,2 m.

Inwestycje na zajezdni

W przypadku zajezdni wykonawca musi dostarczyć i zamontować 28 stacji wolnego ładowania (w tym trzech mobilnych) o mocy 40 kW oraz jednej stacji szybkiego ładowania. Stacje ładowania zostaną zbudowane w układzie 25 sztuk o mocy wyjściowej po 80 kW, podziałem na dwa stanowiska ładowania po 40 kW oraz trzech mobilnych (przewoźnych) stacji wolnego ładowania. Stacje ładowania będą posiadały dwa tryby pracy – ładowania podstawowego (z mocami ładowania 40 kW na każdym stanowisku ładowania) oraz rezerwowego.

Na terenie zajezdni wybudowana zostanie także stacja transformatorowa, z której zasilane będą projektowana hala obsługi MZK (zapotrzebowanie na energię 350 kW), istniejący budynek administraycjny (60 kW), oświetlenie zewnętrzne (15 kW), pięć rozdzielnic nn dla zasilania stacji ładowania, 28 dwustanowskiowych stacji wolnego ładowania plug – in (80 kW każda), jeden stacja szybkiego ładowania. Moc zamówiona to 3000 kW.

Prace do maja 2018 r.

Termin składania ofert mija 23 marca. W postępowaniu mogą brać podmioty, które w ciągu ostatnich trzech lat wykonały dwie dostawy, z których każda winna obejmować minimum dwie ładowarki do pojazdów elektrycznych o mocy min. 200kW w systemie ładowania poprzez pantograf, z czego jedna z inwestycji powinna obejmować również prace związane z rozmieszczeniem czy instalacją ładowarek. Wykonawca musi też legitymować się doświadczeniem w zakresie jednej dostawę minimum trzech stacji transformatorowych SN/nn wraz z ich montażem w terenie zabudowanym o łącznej wartości min. 1 mln zł netto, a także sieci kablowej SN o długości co najmniej 1 km w terenie zabudowanym. Ponadto startujący muszą dysponować odpowiednimi pracownikami i projektantami o określonych specjalnościach.

O wyborze zadecydują cena (60%), gwarancja (20%) oraz kryterium techniczne (20%). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. procedury odwróconej. Komisja najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja 2018 r. Wartość zamówienia szacowana jest na 39 mln zł netto. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia z wolnej o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Zielona Góra stawia na elektromobilność

Równolegle MZK w Zielonej Górze prowadzi przetarg na dostawę 47 nowych autobusów elektrycznych o długości 12 metrów, a także dwóch pojazdów serwisowych – utrzymania ruchu oraz pogotowia technicznego. Termin realizacji zamówienia wyznaczono do 30 listopada 2018 r.

Jak na razie to największe zamówienie na elektryki w Polsce. Wypełnia ono plany Zielonej Góry, która mocno chce postawić właśnie na ten rodzaj taboru. Po zrealizowaniu tego zakupu ok. 60% floty MZK będą stanowiły pojazdy elektryczne.

źródło: TransportPubliczny
Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px