Log In

10 lat działalności Enei Operator – rozwój sieci energetycznej w północno-zachodniej Polsce

10 lat temu zgodnie z dyrektywą unijną o rozdziale sprzedawcy energii elektrycznej od jej dystrybutora powstała Enea Operator. Firma jest jednym z czterech największych operatorów systemu dystrybucyjnego w kraju i swoim zasięgiem obejmuje obszar północno-zachodniej Polski. Dziś Enea Operator zarządza ponad 100 tys. km linii elektroenergetycznych na obszarze ponad 58 tys. km2 dostarczając prąd do 2,5 mln Klientów.

Enea Operator przez minione 10 lat zainwestowała ponad 7 mld zł w infrastrukturę sieciową modernizując i stawiając nowe Główne Punkty Zasilające, linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia, a także stacje transformatorowe czy systemy do zarządzania majątkiem sieciowym oraz ruchem w sieci dystrybucyjnej.

– Wszystko to robimy dla 2,5 mln naszych Klientów. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin i polskiego przemysłu. Przez ostatnie 10 lat o połowę skróciliśmy czasy przerw w dostawach energii elektrycznej. Nasze plany na przyszłość to dalszy rozwój sieci energetycznej oraz modernizacja już istniejących jej odcinków- będą to kolejne dobrze wydane miliardy złotych – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

W tym roku spółka uruchomiła najnowszą i najnowocześniejszą w kraju Centralną Dyspozycję Mocy, która będzie zarządzać siecią wysokiego napięcia w całej północno-zachodniej Polsce. Taka organizacja służb ruchu umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV należącej do Enei Operator. Inwestycja przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

Przez ostatnie 10 lat spółka zmodernizowała lub wybudowała od postaw kilkadziesiąt Głównych Punktów Zasilających, czyli dużych stacji transformujących wysokie napięcie na średnie. W ten sposób Enea Operator bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju północno-zachodniej Polski poprzez zwiększanie możliwości przyłączania nowych Odbiorców oraz rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.

– Każda firma to ludzie, dlatego z okazji Jubileuszu 10-lecia Enei Operator pragnę podziękować wszystkim Pracownikom, tym obecnym i tym już na emeryturze. Za zaangażowanie i lojalność. Za dobrą energię i innowacyjność, tak bardzo potrzebne obecnie Polsce – podkreślił prezes Andrzej Kojro.

Enea Operator rocznie dostarcza prawie 18 mln MWh energii elektrycznej do ok. 2,5 mln Klientów. Firma posiada 121,3 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami oraz ok. 37,5 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Obszar działania Enei Operator obejmuje sześć województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie oraz niewielką części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px