Log In

PSEW apeluje do Prezydenta

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wystąpiło z apelem do Prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie do Sejmu wniosku o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o OZE bądź o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.
Stowarzyszenia uzasadniając swój apel do Prezydenta RP wyjaśnia, że nowelizacja ustawy OZE wywoła katastrofalne skutki finansowe ponieważ jest korzystna wyłącznie dla wąskiej grupy sprzedawców zobowiązanych i niekorzystnie wpłynie na zmianę kosztów energii dla odbiorcy końcowego, przyczyniając się do pogłębienia alarmującej sytuacji finansowej inwestorów OZE, z których wiele to przedsiębiorstwa ze znaczącym rodzimym kapitałem. Jednocześnie PSEW argumentuje, że nowelizacja nie przyczyni się do ograniczenia problemu nadpodaży świadectw pochodzenia na rynku, a pogłębi istotne problemy banków polskich oraz EBOiR i innych banków zagranicznych w utrzymaniu płynności finansowania inwestycji w OZE.

Stowarzyszenie zwraca też uwagę, że nowelizacja może również uniemożliwić finansowanie projektów OZE, nawet tych, które już wygrały aukcje, także może wywołać liczne roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa w związku z potencjalnymi zmianami lub wypowiedzeniami wieloletnich kontraktów.

PSEW zaznacza również, że nowelizacja może zostać uznana za złamanie postanowień umów w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a także Traktatu Karty Energetycznej. W ocenie Stowarzyszenia zmiana może także wymagać notyfikacji w KE, w przypadku stwierdzenia niedochowania obowiązku notyfikacji może implikować konieczność zwrotu nienależnej pomocy publicznej z odsetkami przez inwestorów, którzy nie zawinili zaistniałej sytuacji.

PSEW podkreśla również, że ustawa została uchwalona przez Parlament bez udziału strony społecznej w 10 dni,w czasie, kiedy może być przedmiotem rzetelnej i otwartej dyskusji w toku rzędowej nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw. Stowarzyszenie zaznacza przy tym, że w trybie procedowania ustawy przyjętym przez Sejm nie było możliwości zgłaszania przez stronę społeczną jakichkolwiek uwag do projektu, przez co praktycznie wyłączona jest możliwość przedyskutowania jego skutków i wzięcia pod uwagę jego oceny przez przedstawicieli branży OZE, których dotkliwe skutki ustawy w uchwalonym brzmieniu bezpośrednio dotyczą.

W związku z taką sytuacją PSEW apeluje do Prezydenta RP o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie wejścia w życie nowelizacji w obecnym kształcie oraz o podjęcie kroków mogących realnie poprawić sytuację rynku zielonych certyfikatów np. poprzez realizację wspieranego przez branżę OZE postulatu kroczącego obowiązku umorzenia w ramach przejrzystej, jawnej i otwartej formuły prac umożliwiającej udział strony społecznej, w tym wszystkich środowisk, których regulacja bezpośrednio dotyczy a więc producentów zielonej energii.

Warsaw

Banner 468 x 60 px