Log In

Błękitna przyszłość

Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój to miejsce spotkań i dyskusji o najważniejszych sprawach Polski i regionu. Nie inaczej było podczas XXVII Forum. Tematy energetyczne w tym paliw zdominowały dyskusję na panelach i w kuluarach. Obecnie wydobywamy około 5 mld. m3 gazu rocznie. Reszta pochodzi od monopolisty rosyjskiego. Sytuacja jednak się zmienia. Boom na gaz łupkowy i coraz niższe koszty regazyfikacji szybko zmieniły role LNG na światowym rynku. Polska świetnie wpisała się we współczesne scenariusze gazowe uruchamiając Terminal LNG w Świnoujściu. Roczne możliwości przeładunku gazoportu to 5 mld. m3 błękitnego paliwa w polskim systemie gazowym. To około 30% krajowego zapotrzebowania. Chcąc zwiększyć możliwości przeładunkowe trzeba rozbudować możliwości technologiczne gazoportu i infrastruktury na terenie kraju. Bezpieczeństwo dostaw gazu to nie tylko gazoport w Świnoujściu. To również projekt Baltic Pipe.

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Projekt ma na celu ustanowienie połączenia międzysystemowego łączącego dwa rynki krajowe poprzez wykorzystanie dwukierunkowego gazociągu morskiego i rozbudowę lokalnej sieci przesyłowej pod kątem zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego gazociągu w celu zabezpieczenia przesyłu gazu z Norwegii do Danii i Polski. 

Jakie inwestycje czekają w najbliższej przyszłości GAZ-SYSTEM, właściciela gazoportu i sieci gazowych w Polsce? Z tym pytaniem zwracamy się do Tomasza Stępnia, prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Warsaw

Banner 468 x 60 px