Log In

Jenia Góra: klaster energetyczny

Jelenia Góra tworzy klaster energetyczny z firmą Maf Energy oraz Polski Solar. – To inwestycja, która zapewni nam kilka korzyści – mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta, który podpisywał tę umowę.- Zyskujemy inwestora, który ma wyłożyć kwotę 37 mln zł netto na budowę instalacji fotowoltaicznej na działce o powierzchni 26 ha (z czego 20 ha pod ogniwa, a reszta – pod instalacje towarzyszące). Stanie tam ok. 30 tysięcy paneli, które będą produkować ok. 10.800 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie. Żeby być plastycznym – to ok. 20% rocznego zapotrzebowania wszystkich budynków użyteczności publicznej w Jeleniej Górze lub 18 % zapotrzebowania indywidualnych mieszkańców.

Miasto będzie gospodarzem w Jeleniogórskim Klastrze Energii Odnawialnej, ale też głównym konsumentem energii tu wytwarzanej. Firma Solar Polska – operatorem elektrowni słonecznej, a Maf Energy – operatorem organizacyjnym i koordynatorem, co oznacza, że w konsekwencji po uruchomieniu tej inwestycji będzie dystrybuowała energię do ostatecznych odbiorców. W początkowym okresie – za pomocą istniejących już systemów, ale nie jest wykluczone, że w perspektywie zbuduje własne sieci.

– Klaster – powiedział Jerzy Łużniak – jest otwarty w tym sensie, że każdy, kto będzie konsumentem bądź wytwórcą energii może aplikować do członkostwa w tej organizacji. Solar Polska zabiega w różnych regionach o powstawanie podobnych inicjatyw, są już tego pierwsze konkretne skutki choćby w Prusicach. Oferuje nie tylko elektrownie fotowoltaiczne, ale też wspomina o biogazowniach, czy produkcji energii z odpadów. – Nie jesteśmy zainteresowani biogazownią – zastrzega stanowczo Jerzy  Łużniak – ani też produkcją energii z odpadów. Ze względu na nasze usytuowanie naszymi priorytetami są albo fotowoltaika, albo geotermia – to czysta, „zielona” energia.

W trakcie konferencji prasowej dziennikarze zadawali wiele pytań m.in. dotyczących skuteczności ogniw fotowoltaicznych w regionie, gdzie często bywają chmury. – Fotowoltaika nie jest technologią wymagającą słońca, a światła – wyjaśniał Filip Wiśniewski, prezes Maf Energy. – W naszym przypadku światło jest źródłem, i tym się różnimy od fototermiki.

– Mówiąc o harmonogramie powstawania tej inwestycji – zapowiedział z kolei Jacek Ryński, wiceprezes Fundacji Polski Solar Holding – chcemy w ciągu najbliższych czterech tygodni uzyskać zgodę na budowę, okres zimy wykorzystać na pozyskanie wsparcia ze strony specjalistycznych funduszy i latem 2018 przystąpić do budowy. Dla jeleniogórzan, jako odbiorców energii uruchomienie tej inwestycji może oznaczać możliwość obniżki ceny elektryczności o ok. 20% o ile będą zaopatrywać się z tej instalacji. Nie chcemy być konkurencją dla innych firm elektroenergetycznych, ale alternatywą, zresztą nie tylko w sensie czystych dostaw, ale też innych usług. Mało kto zdaje sobie sprawę, że rodzącą się praktyka „elektromobilności” oznacza też, że w przypadku jakiejś poważnej awarii zasilania konwencjonalnych systemów  istnieje możliwość zaopatrywania choćby instalacji szpitalnych ratujących życie z samochodów, mających możliwość przejazdu pod obiekt i podłączenia energii. Tego typu działania to domena koordynatora, czyli w naszym przypadku Maf Energy, ale powiązania z ogólnymi możliwościami, jakie daje fotowoltaika.

– Jelenia Góra nie partycypuje w kosztach tej inwestycji – powiedział Jerzy Łużniak. – Sprawy finansowe, to obszar działań Solar Polska. Jest w tej sytuacji naszym interesem, by w ramach naszych prawnych możliwości wspierać te działania, bo to świetna sposób na eliminację części niskiej emisji i wdrożenie nowych technologii, co zawsze ściąga nowych inwestorów. Będziemy gospodarzem tych rozwiązań i konsumentem efektów.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px