Log In

Dla realizacji Baltic Pipe kluczowe jest uzyskanie pozwolenia na budowę do 2020 r.

Dla zakończenia realizacji gazociągu Baltic Pipe w 2022 r. kluczowe jest uzyskanie pozwolenia na budowę do 2020 r. – powiedział Sławomir Sieradzki – zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Gaz-Systemu podczas Kongresu Nowego Przemysłu.
Gaz-System realizuje swój harmonogram probabilistyczny, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo budowy gazociągu Baltic Pipe w przewidzianym terminie, czyli do października 2022 r. – powiedział Sławomir Sieradzki.

Zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Gaz-Systemu przypomniał o podpisaniu 3 sierpnia br. przez Operatora umowy z firmą Ramboll Danmark na wykonanie prac analitycznych i projektowych oraz badań geofizycznych i geotechnicznych niezbędnych do uzyskania do marca – kwietnia 2020 r. wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu Baltic Pipe. Zwrócił on również uwagę, że sam proces budowy gazociągu nie jest już tak długotrwały. – Mając pozwolenie na budowę w 2020 r. będziemy prawie pewni, że termin zakończenia budowy w 2022 r. zostanie osiągnięty – powiedział Sławomir Sieradzki.

Sieradzki potwierdził również, że Gaz-System posiada przygotowywany plan alternatywny na wypadek opóźnienia w budowie gazociągu Baltic Pipe do 2022 r. – W tej sytuacji plan ten uruchomiony zostanie w swoim pełnym zakresie – dodał.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px