Log In

Przełom w energetyce

Technologie i fundamentalne zmiany społeczne oraz geopolityczne wyprzedziły na świecie przestarzałe już koncepcje energetyki WEK (wielkoskalowej energetyki korporacyjnej), zwłaszcza XX-wieczne modele biznesowe w energetyce paliw kopalnych, z ekonomią monopolu naturalnego i kosztów przeciętnych oraz gigantycznymi transferami finansowymi w elektroenergetyce, a ogólnie z niepokrytymi kosztami zewnętrznymi środowiska. Nie dało się pokonać w ciągu ostatnich trzydziestu lat narastającej luki za pomocą innowacji przyrostowych w energetyce WEK. 

Dlatego uruchomiły się zmiany w trybie innowacji przełomowych. Do gry weszła energetyka EP-NI (energetyka prosumencka, energetyka niezależnych inwestorów) której naturalnym środowiskiem technologicznym jest środowisko ICT, OZE, LED, PH, HP, EV, UPS, a ekonomicznym – środowisko kosztów krańcowych krótkoterminowych i długoterminowych (inwestycyjnych) oraz kosztów unikniętych. Są to dwa najważniejsze środowiska właściwe dla otwartej konkurencji, ale też dla postępującej globalizacji, której największym wyzwaniem w nadchodzących dekadach będzie budowanie zrównoważonych zdolności do wzniesienia się na drabinie rozwojowej ponad 80% ludności (spoza obecnego bloku OECD).

Energetyka węglowa (maszyna parowa) dała w XVIII w. początek społeczeństwu przemysłowemu, ukształtowała je. Transport oparty na ropie naftowej i elektroenergetyka systemowa (czyniąca wiek XX wiekiem elektryczności) – węglowa, rozszerzona w drugiej połowie XX w. o energetykę jądrową – oraz energetyka gazowa (w tym elektroenergetyka gazowa i ciepłownictwo), która wdarła się na rynki w końcówce XX w. dopełniły proces uzależnienia społeczeństwa przemysłowego od paliw kopalnych i sposobu funkcjonowania energetyki WEK. Czyli energetyki ufundowanej na paliwach kopalnych. W aspekcie rozwojowym (ekonomiczno-technologicznym) zdominowanej przez efekt skali. Funkcjonującej według modelu użyteczności publicznej, czyli pod osłoną państwa (z jednej strony), ale też (z drugiej strony) wykorzystywanej stale do celów politycznych (aż do czasu, dopóty politycy mają w tym interes).

Raport

Jan Popczyk[1]

[1] Do opracowania Raportu autor wykorzystał zasoby Biblioteki Źródłowej Energetyki Prosumenckiej, głównie w postaci Raportów własnych. Dane z tych ostatnich skonfrontował z danymi dostępnymi w otwartych zasobach internetowych. Odniesienia związane z różnymi postaciami konwersji paliw kopalnych (przede wszystkim spalaniem i procesami cieplnymi) autor formułował z wykorzystaniem fundamentalnej pozycji literaturowej z dziedziny termodynamiki, mianowicie: Jan Szargut, Termodynamika techniczna (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011). Bezpośrednie powołania na źródła literaturowe (stosowane w Raporcie w trybie wyjątkowym) są związane tylko z zasobami paliw kopalnych i z falami innowacyjności. Za cały Raport wyłączną odpowiedzialność ponosi autor.  

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px