Log In

Krzysztof Tchórzewski Osobowością Energetyki

Podczas rozpoczętego dziś we Wrocławiu III Kongresu Energetycznego Minister Energii Krzysztof Tchórzewski uhonorowany został tytułem Osobowości Energetyki.
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych postanowił uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla polskiego sektora energetycznego, ustanawiając tytuł Osobowość Energetyki, który będzie nadawany w trakcie kolejnych Kongresów Energetycznych. W tym roku wyróżnienie to przyznane zostało po raz pierwszy i otrzymał je Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Statuetka Osobowości Energetyki wręczona została Min. Tchórzewskiemu przez Zarząd DISE.

W laudacji dla Min. Tchórzewskiego przypomniano, że od wielu lat zawodowo oraz w swojej działalności publicznej związany jest z polską energetyką. Przed 10 laty, jako sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, współtworzył kształt i strukturę polskiej elektroenergetyki. W roku 2015 został pierwszym w najnowszej historii Polski ministrem energii, stając przed wyzwaniem zorganizowania całego resortu oraz wyznaczenia jego zadań i celów. Zbudował postulowane przez wiele lat w debacie publicznej ministerstwo odpowiedzialne za politykę energetyczną państwa.

– Nasza nagroda to dowód uznania dla kompetencji, doświadczenia pana Ministra oraz jego wkładu w kształtowanie sektora energii gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przyznajemy ją panu Ministrowi za konsekwentne prowadzenie reformy sektora górnictwa węgla kamiennego z poszanowaniem roli dialogu społecznego, za stworzenie Polskiej Grupy Górniczej, skupiającej kluczowe aktywa wydobywcze, będące podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz za zapobieżenie upadłości, odbudowę i wzrost wartości Jastrzębskiej Spółki Węglowej po latach deprecjacji jej aktywów. Dzisiejsze wyróżnienie jest uznaniem dla odważnego programu inwestycyjnego w polskiej energetyce. Doceniamy również działania na rzecz tworzenia w Polsce rynku mocy – mechanizmu, który ma zapobiec niedoborom mocy wytwórczych, ale przede wszystkim stworzyć zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymania i modernizacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej. Dostrzegamy również fakt, że pan Minister i jego współpracownicy konsekwentnie reprezentują interes Polski i sektora energetycznego na forum międzynarodowym. Wyrazem tych działań jest między innymi notyfikacja pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego zatwierdzona przez Komisję Europejską – napisano w laudacji dla Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px