Log In

Zysk netto grupy Orlen po trzech kwartałach ponad 5,53 mld zł

Zysk netto grupy Orlen po trzech kwartałach tego roku, z uwzględnieniem obciążeń podatkowych, wyniósł 5 mld 539 mln zł i był wyższy o 1 mld 842 mln zł od uzyskanego po 9 miesiącach 2016 r. – poinformował PKN Orlen w opublikowanym w czwartek raporcie.
Przychody ze sprzedaży grupy Orlen za trzy kwartały tego roku wzrosły o 13 mld 979 mln zł w porównaniu do 9 miesięcy rok wcześniej i osiągnęły poziom 70 mld 630 mln zł.

„Wyższe przychody ze sprzedaży to zarówno efekt zwiększenia wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych o 8 proc. rok do roku na skutek poprawy sytuacji rynkowej, w tym w wyniku wprowadzenia w Polsce pakietu regulacji ograniczającego wpływ tzw. szarej strefy w handlu paliwami, jak również wzrostu notowań głównych produktów: benzyny o 18 proc., oleju napędowego o 24 proc., ciężkiego oleju opałowego o 53 proc., etylenu o 13 proc. i propylenu o 31 proc.” – podkreśliła spółka.

Jak podał PKN Orlen, zysk netto grupy za trzeci kwartał tego roku, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, osiągnął 1 mld 697 mln zł i był wyższy o 128 mln zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

„To, co szczególnie cieszy po trzecim kwartale tego roku, to kolejny rekord w wynikach Koncernu, osiągnięty przy utrzymującym się znaczącym wzroście konsumpcji paliw na krajowym rynku. Oznacza to bowiem, że nie tylko samo wprowadzenie regulacji zmierzających do ograniczenia szarej strefy miało pozytywny wpływ na branżę obrotu paliwami, ale także ich skuteczna egzekucja przynosi dalsze, wymierne efekty. Dzieje się to z korzyścią dla wszystkich legalnie działających uczestników rynku, klientów i budżetu państwa” – powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie spółki.

Według PKN Orlen, przychody ze sprzedaży grupy Orlen w trzecim kwartale tego roku wyniosły 24 mld 730 mln zł i były wyższe o 3 mld 647 mln zł, liczone rok do roku, „głównie w efekcie wzrostu wolumenów o 10 proc. i notowań głównych produktów”.

PKN Orlen podał, że na wszystkich rynkach, na których obecna jest spółka, odnotowano w trzecim kwartale tego roku wzrost konsumpcji oleju napędowego w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, w tym na rynku polskim o 14 proc. „Wyższą konsumpcję benzyny, liczoną rok do roku, odnotowano na rynku polskim, niemieckim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku czeskim” – wyjaśniła spółka. Jak poinformował PKN Orlen, w trzecim kwartale tego roku koncern zanotował „kolejny wzrost średniego wydobycia o 18 proc.”, w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego, osiągając poziom 16,7 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę), co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA LIFO w wysokości 53 mln zł. Według spółki, w Polsce niższe średnie wydobycie o 0,2 tys. boe/d „związane było z planowanymi postojami remontowo-pomiarowymi”. W trzecim kwartale rozpoczęto wydobycie ze złoża Miłosław E, rozpoczęto wiercenie dwóch otworów poszukiwawczych, kontynuowano pozyskiwanie i analizy danych sejsmicznych, a także prowadzono przygotowania do kolejnych prac.

PKN Orlen podał, że na aktywach wydobywczych koncernu w Kanadzie rozpoczęto wiercenie 6 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano 2 odwierty, natomiast kolejne 2 włączone zostały do produkcji. „W rejonie Kakwa rozpoczęto przygotowania do rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano projekt budowy instalacji do magazynowania wody. Na obszarze Ferrier kontynuowano prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych” – zaznaczyła spółka.

Według PKN Orlen, obecnie koncern dysponuje łącznymi zasobami ropy i gazu 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie 114 mln boe, w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

Zadłużenie finansowe netto grupy Orlen na koniec września tego roku wyniosło 568 mln zł i było niższe o 2 mld 795 mln zł w porównaniu z końcem 2016 r. Zmiana zadłużenia finansowego netto obejmowała tam m.in. spłaty netto kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 mld 153 mln zł.

PKN Orlen podkreślił, iż w trzecim kwartale tego roku koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,9 mld zł, zmniejszając jednocześnie zadłużenie netto o 0,6 mld zł w porównaniu kwartał do kwartału oraz redukując dźwignię finansową do poziomu 1,7 proc.

„W tym okresie, w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, wyemitowano także pierwszą serię kolejnego programu emisji obligacji detalicznych o wartości nominalnej 200 mln zł. Po raz kolejny cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem rynku – zapisy na obligacje ponad dwukrotnie przewyższały liczbę dostępnych papierów” – zaznaczył PKN Orlen.

Spółka podkreśliła, że 19 października seria A obligacji zadebiutowała na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy papierów wartościowych, „wpisując się tym samym w długoterminowe plany koncernu dotyczące rynku papierów wartościowych w Polsce, zakładające znaczący wkład w jego rozwój i aktywizację”.

PAP
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px