Log In

OLPP: porozumienie ze związkami w sprawie połączenia z PERN

Przedstawiciele zarządów PERN i OLPP oraz wszystkich pięciu związków zawodowych działających w OLPP parafowali porozumienie społeczne, dotyczące połączenia obu spółek, jakie ma zostać sfinalizowane z początkiem 2018 r. Uzgodnienia dotyczą m.in. gwarancji zatrudnienia pracowników OLPP.

Porozumienie społeczne zostało parafowane m.in. przez NSZZ Solidarność w OLPP, która w związku z połączeniem z PERN, prowadzi od lipca spór zbiorowy. Obecnie, w ramach sporu, został wyznaczony tam mediator – poinformował w piątek OLPP, odpowiadając na pytania PAP.

OLPP zaznaczył, „że najważniejsze korzystne rozwiązania dla pracowników” tej spółki w okresie obowiązywania porozumienia społecznego „to m.in. gwarancja zatrudnienia, rekompensata za nagrodę z zysku za 2017 r., która zostanie wypłacona do końca grudnia, gwarancja zachowania niezmienności miejsca pracy, gwarancja wydawania bonów świątecznych czy też wypłaty dodatku stażowego”.

„Cieszymy się, że udało się osiągnąć porozumienie i parafować projekt porozumienia społecznego pomiędzy PERN, OLPP a organizacjami związkowymi działającymi przy OLPP” – podkreślił prezes spółki Paweł Stańczyk, cytowany w odpowiedzi na pytania PAP, dotyczące prowadzonych tam negocjacji.

„Wielokrotnie powtarzam, że największą wartością spółki po połączeniu, czyli jak my to mówimy, PERN plus, będą ludzie, zarówno jednej jak i drugiej spółki, ze względu na ich wyjątkowe kompetencje i doświadczenie” – dodał prezes OLPP.

Jak zaznaczył, pracownicy obu łączących się spółek – PERN i OLPP – „uzupełniają się wzajemnie, co daje możliwości budowania nowej kultury organizacyjnej opartej na wiedzy branżowej i unikalnych kwalifikacjach”. „Dla takich ludzi i z takimi ludźmi warto pracować” – oświadczył Stańczyk.

OLPP podał, iż przedstawiciele NSZZ Solidarność również parafowali porozumienie społeczne. Spółka przyznała jednocześnie, że wszczęty przez ten związek spór zbiorowy nadal trwa.

„Obecnie został wyznaczony mediator z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mediator w pierwszej kolejności spotka się z każdą ze stron indywidualnie” – wyjaśnił OLPP. Spółka zapowiedziała, że spotkanie pracodawcy – przedstawicieli zarządu z mediatorem planowane jest na 31 października. „Zgodnie z procedurą mediacji później odbędzie się spotkanie wspólne” – zaznaczył w informacji OLPP.

Po połączeniu PERN z OLPP, jako spółką przejmowaną, powstanie jeden podmiot zarządzający zarówno transportem i magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych. PERN ogłosił projekt połączenie z OLPP w lutym. W sierpniu połączenie obu spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Z początkiem października wiceprezes PERN Rafał Miland informował, że plan integracji z OLPP posiada już wszystkie wymagane zgody korporacyjne. Potwierdził zarazem, że przewidywany moment połączenia to 2 stycznia 2018 r. Miland informował wtedy, iż w ramach procesu integracji z OLPP zostało zawarte pod koniec września porozumienie społeczne ze związkami zawodowymi działającymi PERN w sprawie gwarancji pracowniczych.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px