Log In

Ponad połowa Polaków korzystała z gazu sieciowego

52,1 proc. polskich gospodarstw domowych korzystała w 2016 r. z sieci gazowej. W porównaniu do 2005 r. zużycie gazu przez polskie gospodarstwa domowe wzrosło o 6,5 proc. – wynika z danych GUS.

Urząd podał, że z sieci gazowej korzystało 71,4 proc. mieszkańców miast i 23 proc. gospodarstw domowych na wsi. W porównaniu z 2015 r. odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej wzrósł na obszarach wiejskich o prawie 0,4 p.proc., przy spadku o 0,2 p.proc. w miastach.

GUS wyliczył, że w 2016 r. zużycie gazu z sieci przez gospodarstwa domowe wyniosło prawie 55 tys. 100 m sześć. na jednego odbiorcę, przy czym w miastach wyniosło ono ponad 49 tys.700 m sześć, a na terenach wiejskich – ok. 887 hm sześć. W porównaniu z 2015 r. zużycie gazu z sieci wzrosło o 8,9 proc. (na obszarach wiejskich o 7 proc., a w miastach o 9,2 proc.). Najwięcej gazu sieciowego zużywały(w przeliczeniu na 1 odbiorcę)gospodarstwa w województwie wielkopolskim, najmniej w łódzkiem.

GUS zwrócił uwagę na utrzymujący się w ostatnim dziesięcioleciu wzrost inwestycji w infrastrukturę systemu gazu ziemnego. Od 2005 r. długość sieci gazowej ogółem zwiększyła się o 26,7 tys. km (o 21,8 proc.) i w 2016 r. osiągnęła długość 149 tys. km, z czego 127,8 tys. km przypadało na sieć rozdzielczą. W stosunku do 2015 r. odnotowano wzrost długości sieci gazowej ogółem o prawie 3,1 tys. km, co oznacza wzrost 2,1 proc.

Od 2005 r. długość sieci gazowej rozdzielczej zwiększyła się o 24,1 tys. km (o 23,3 proc.) i według stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 127,8 tys. km. Na obszarach wiejskich jej długość wzrosła o 13,5 tys. km (o 23,9 proc.), osiągając w 2016 r. 69,8 tys. km, natomiast w miastach o 10,7 tys. km (o 22,5%) – do 57,9 tys. km. Liczba przyłączy w tym okresie wzrosła o ok. 568 tys., w tym o ponad 223 tys. na obszarach wiejskich.

Najbardziej sieć rozdzielcza gazownicza wydłużyła się w woj. lubuskim – o ponad 46 proc., podlaskim – o 39,8 proc. i pomorskim – o 33,3%, oraz na obszarach wiejskich województw: kujawsko-pomorskiego – o 494 proc., pomorskiego – o prawie 264 proc. i warmińsko-mazurskiego – o blisko 119 proc.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px