Log In

TECHNOLOGIE GAZOWNICZE Z AUSTRALII NAD WISŁĄ

Wymiana doświadczeń i rozwiązań technologicznych to główny cel wspólnej konferencji GAZ-SYSTEM i Ambasady Australii z udziałem australijskich i polskich firm działających w sektorze gazowniczym.

Branża gazowa w Europie Środkowo-Wschodniej jest jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów. Realizowane obecnie inwestycje infrastrukturalne stanowią duży potencjał do wdrażania rozwiązań technologicznych, które nie były dotychczas stosowane w naszym regionie. Dzięki projektom realizowanym przez GAZ-SYSTEM w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej i terminalu LNG w Świnoujściu Polska będzie aktywnym i liczącym się graczem na tym rynku – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM podczas konferencji „Focus on gas: linking Australia and Central & Eastern Europe”, która odbyła się 15 listopada 2017 r. w Warszawie.

Prezes Stępień zwrócił uwagę, że to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie know-how technicznego między przedstawicielami australijskich przedsiębiorstw sektora ropy i gazu a potencjalnymi partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślił również, że planowana rozbudowa terminalu LNG pozwoli Polsce pozyskać dodatkowe możliwości odbioru i przesyłu gazu oraz zwiększy konkurencyjność polskiego obiektu.

Opierając się na obecnym postępie technologicznym w branży LNG, będziemy mogli wybrać optymalną drogę rozwoju infrastruktury i usług terminalu – podkreślił Tomasz Stępień. Zwrócił także uwagę, że rozbudowa świnoujskiego terminalu jest częścią flagowego projektu GAZ-SYSTEM – budowy Bramy Północnej. – To koncepcja, której wdrożenie pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu nie tylko dla rynku polskiego, ale także dla Europy Środkowo-Wschodniej i państw basenu Morza Bałtyckiego – dodał Stępień.

Cieszymy się, że przedstawiciele australijskiego biznesu są tak licznie obecni na tym ważnym wydarzeniu. Australia jest skoncentrowana na innowacjach i technologii. Wierzę, że współpraca między firmami z Australii i Europy Środkowo-Wschodniej ma duży potencjał – powiedział Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce, Republice Czeskiej i na Litwie.

Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się przedstawiciele polskiej i australijskiej administracji rządowej, w tym m.in. John Atkins – Przedstawiciel generalny rządu Zachodniej Australii, Piotr Naimski – Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, a także reprezentanci placówek dyplomatycznych oraz największych w regionie firm z sektora gazu ziemnego.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały również kluczowe inwestycje planowane i realizowane przez GAZ-SYSTEM, w tym m.in. rozbudowa Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i Projekt Baltic Pipe.

Konferencja była okazją do pogłębienia i zacieśnienia współpracy z firmami australijskimi oraz zaprezentowanie perspektyw rozwoju polskiego i australijskiego rynku gazu ziemnego. Spotkanie było również platformą wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy firmami z Australii i Europy Środkowo-Wschodniej działającymi w branży gazowniczej i sektorach z nią powiązanych (m.in. materiały i urządzenia gazownicze, usługi serwisowe, budownictwo podmorskie, branża LNG).

Uczestnicy mieli okazję do rozmów w formule B2B i zapoznania się z planowanymi inwestycjami w infrastrukturę gazową i LNG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

***

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, działający komercyjnie od czerwca 2016 r., stał się bramą dla dostaw skroplonego gazu ziemnego, eksportowanego do klientów w tej części Europy. Dotychczas do Terminalu LNG zawinęły już 22 dostawy skroplonego gazu ziemnego z Kataru oraz Norwegii i USA.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Przy realizacji podmorskiej części Baltic Pipe spółka GAZ-SYSTEM korzystać będzie ze wsparcia inżynieryjnego i doświadczenia australijskiej firmy Subsea Engineering Associates Pty Ltd (SEA) z siedzibą w Perth, która również wzięła udział w konferencji.

W najbliższych latach GAZ-SYSTEM koncentruje działania na inwestycjach pozwalających zwiększyć przepustowości polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych źródeł i kierunków, w tym także dostępu do globalnych rynków gazu poprzez efektywne wykorzystanie Terminalu LNG na polskim wybrzeżu.

Celem tej strategii jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz spełnienie oczekiwań klientów, dla których dostęp do światowego rynku LNG stanowi szansę na większą konkurencyjność, a także korzystniejsze warunki cenowe.

Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej w najbliższych latach Australia wyprzedzi Katar w eksporcieskroplonego gazu ziemnego (LNG). Będzie to miało istotne znaczenie dla całego światowego rynku LNG.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px