Log In

GDOŚ wydał decyzję w sprawie odkrywki Tomisławice

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odrzucił zażalenie PAK Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie infrastruktury odkrywki węgła brunatnego „Tomisławice”. W postanowieniu z kwietnia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził , że spółka PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin ma obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie infrastruktury odkrywki węgła brunatnego „Tomisławice”. Spółka odwołała się od tego postawienia, ale wynika z zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 listopada br., ten utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Eksploatacja węgla na odkrywce Tomisławice uruchomiona została we wrześniu 2011 r., a zakończenie wydobycie planowane jest około roku 2030. Jednak korowody prawne wokół odkrywki ciągną się w za nim jeszcze został ona uruchomiana. Przeciwnicy odkrywki, którzy argumentują, że jej funkcjonowanie powoduje nieodwracalne szkody dla środowiska, domagali się nawet stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Tomisławice. Sprawą odkrywki zajęła się też Komisja Europejska, która w 2012 r. wszczęła postępowanie wobec naszego kraju ze względu na na niewykonanie oceny oddziaływania na środowisko kopalni na obszarze ochrony Natura 2000. W czerwcu br. KE wydała dodatkową uzasadnioną opinię do polskich władz odnośnie Tomisławic w związku z naruszeniem przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej na obszarach należących do sieci Natura 2000. Komisja poruszyła wówczas też kwestię nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania kopalni odkrywkowej na środowisko, w szczególności ze względu na niewłaściwe metody modelowania. Według komunikatu Polskie władze zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego, jednak nowy model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych, negatywnych skutków.(PAP)

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px