Log In

Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE w dół, u nas w górę

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczy 2017 roku nieznacznie spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Polska znalazła się w grupie krajów, w których odnotowano wysoki wzrost ceny w walucie krajowej. Nasz kraj jest też w grupie Państw gdzie cena energii wyrażana siłą nabywczą mieszkańców należy do najwyższych.
Jak wynika danych Eurostatu średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej spadła w pierwszym półroczu 2017 roku o 0,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ceny wahały się w przedziela od ok. 10 euro/100 kWh w Bułgarii do ponad 30 euro/100 kWh w Danii i Niemczech.

W państwach członkowskich UE najwyższy wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w walucie krajowej między pierwszą połową 2016 r., a pierwszą połową 2017 r. odnotowano na Cyprze (+ 22,0 proc.), w Grecji (+ 12,8 proc.), w Belgii (+ 10,0 proc.), Polsce (+ 6,9 proc.), Szwecji (+ 5,5 proc.) i Hiszpanii (+ 5,1 proc. ). Natomiast najbardziej zauważalne spadki odnotowano we Włoszech (-11,2 proc.), Chorwacji (-10,2 proc.) i na Litwie (-9,3 proc.).

Wyrażone w euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2017 r. były najniższe w Bułgarii (9,6 EUR za 100 kWh), na Litwie (11,2 EUR) i na Węgrzech (11,3 EUR), a najwyższe w Danii i Niemczech (30,5 EUR), Belgii (28,0 EUR). Średnia cena energii elektrycznej w UE wynosiła 20,4 EUR za 100 kWh. Polska z ceną na poziomie 14,57 euro/100 kWh znajduje się w grupie krajów z niższymi cenami energii, przy średniej unijnej na poziomie 20,4 euro/100 kW.

Porównując ceny według wskaźnika siły nabywczej (PPS), która eliminuje ogólne różnice w poziomach cen między krajami, można zauważyć, że w odniesieniu do kosztów innych towarów i usług najniższe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są w Finlandii ( 12,8 PPS/100 kWh), Luksemburg (13,5) i Holandia (14,2), a najwyższy w Niemczech (28,7), Portugalii (28,6), Polsce (25,9), Belgii (25,6) i Hiszpanii (25,4).

Udział podatków i opłat w całkowitych cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych znacznie się różni w poszczególnych państwach członkowskich, od dwóch trzecich w Danii (67 proc. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych składa się z podatków i opłat), ponad połowy w Niemczech (54 proc.) i Portugalii (52 proc.) do 5 proc. na Malcie w pierwszej połowie 2017 r. Średnio w UE podatki i opłaty stanowiły ponad jedną trzecią (37 proc.) cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a w Polce 24 proc.

Kraj Średnia cena energii elektrycznej za 100 kWh w pierwszej połowie 2017 r. Zmiana 2017/2016 Udział podatków w cenie
W walucie krajowej W Euro W PPS
EU 20,4 20,4 -0,50% 37%
Euro area 22 22 21,4 0,50% 40%
Belgium 28 28 25,6 10,00% 33%
Bulgaria 18,7 9,6 20,1 -0,20% 17%
Czech Republic 385 14,4 21,9 0,30% 18%
Denmark 226,8 30,5 22,9 -1,40% 67%
Germany 30,5 30,5 28,7 2,70% 54%
Estonia 12,1 12,1 16,3 -0,10% 23%
Ireland 23,1 23,1 20,9 -0,60% 20%
Greece 19,4 19,4 23,2 12,80% 41%
Spain 23 23 25,4 5,10% 21%
France 16,9 16,9 15,4 0,30% 36%
Croatia 89,1 12 18,6 -10,20% 15%
Italy 21,4 21,4 21,7 -11,20% 38%
Cyprus 18,6 18,6 21 22,00% 22%
Latvia 15,9 15,9 23,6 -2,60% 34%
Lithuania 11,2 11,2 18,1 -9,30% 30%
Luxembourg 16,2 16,2 13,5 -4,90% 28%
Hungary 3 480,80 11,3 19,1 0,00% 21%
Malta 12,8 12,8 15,6 1,70% 5%
Netherlands 15,6 15,6 14,2 -3,60% 27%
Austria 19,5 19,5 17,9 -4,10% 37%
Poland 62,2 14,6 25,9 6,90% 24%
Portugal 22,8 22,8 28,6 -2,80% 52%
Romania 54,4 12 24,2 -4,00% 27%
Slovenia 16,1 16,1 20,1 -0,60% 31%
Slovakia 14,4 14,4 21,6 0,80% 42%
Finland 15,8 15,8 12,8 2,60% 34%
Sweden 185,8 19,4 15,1 5,50% 35%
United Kingdom 15,2 17,7 16 0,10% 24%
Iceland 1 870,30 16 9,7 1,40% 21%
Liechtenstein 18,6 17,2 : 2,00% 16%
Norway 150,8 16,4 11 5,70% 29%
Montenegro 9,7 9,7 19,7 1,70% 12%
Former Yug. Rep. of
Macedonia
505 8,2 19,1 -0,40% 15%
Albania 1 140,00 8,4 19,3 0,00% 17%
Serbia 819,8 6,6 14,6 4,10% 23%
Turkey 41,3 10,5 22,5 0,00% 19%
Bosnia & Herzegovina 16,8 8,6 17,8 3,30% 16%
Kosovo 6,6 6,6 : 12,20% 18%

Warsaw

Banner 468 x 60 px