Log In

Gaz-System: projekt przeładunku LNG na cysterny kolejowe

Zarząd spółki Gaz-System – operatora systemu przesyłowego gazu – rekomenduje rozpoczęcie prac projektowych i przygotowań do budowy w terminalu LNG w Świnoujściu instalacji do przeładunku skroplonego gazu na cysterny kolejowe. Instalacja ma ruszyć w 2021 r.

Jak poinformował w piątek Gaz-System, rekomendacja została wydana operatorowi terminala – spółce zależnej Polskie LNG – na podstawie wyników odebranego w grudniu 2017 r. studium wykonalności. Chodzi o przeładunek skroplonego gazu ziemnego nie tylko na cysterny kolejowe, ale i do kriogenicznych kontenerów ISO, które można przewozić m.in. koleją. W ramach planowanej inwestycji na terenie terminala w Świnoujściu powstanie bocznica kolejowa wraz z infrastrukturą przeładunkową skroplonego gazu. Zakończenie projektu przeładunku LNG na kolej planowane jest w 2021 r.

– Dzięki temu możliwy będzie załadunek i transport intermodalny znacznych ilości LNG. Wdrożymy usługę tzw. „wirtualnego gazociągu”. Polega ona na dostawie skroplonego gazu z terminala LNG do stacji regazyfikacji i odbiorców końcowych za pomocą transportu kolejowego oraz drogowego – powiedział dyrektor pionu rozwoju Gaz-Systemu Paweł Jakubowski.

Usługa przeładunku LNG na kolej to jedna z nowych funkcjonalności, która związana jest z projektem rozbudowy terminala w Świnoujściu. Zakłada on wzrost mocy regazyfikacyjnych z obecnych 5 mld m sześc. rocznie do 7,5 mld. W tym celu planowane jest zwiększenie istniejącego układu regazyfikatorów typu SCV o kolejne jednostki.

Kolejną planowaną w terminalu funkcjonalnością jest usługa załadunku LNG i bunkrowania statków, która wymaga zbudowania drugiego nabrzeża. Rekomendacje dotyczące rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych zostały już wydane. Jak podkreślił Gaz-System, realizacja tych inwestycji przyczyni się do maksymalizacji wykorzystania dostępnej i planowanej infrastruktury, a spółka zdywersyfikuje portfel świadczonych usług oraz zyska nowych partnerów biznesowych. Przy rozbudowie terminala Gaz-System zamierza skorzystać ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px