Log In

Energa usuwa ostatnie skutki nocnych wichur

W oddziale koszalińskim, najbardziej dotkniętym nocnymi wichurami, odwolany został stan awarii masowej. Po godz. 18:00 na całym obszarze Energa Operator bez prądu pozostowało 1340 odbiorców. Jeszcze dzisiaj przewiduje się przywrócenie zasilania do pozostałych odbiorców. Nie oznacza to jednak końca pracy energetyków. Od świtu realizowane będą pojedyncze, na bieząco wpływające zgłoszenia. 

Dużą zasługę w szybkim tempie prac ma przeprowadzona w tym roku inwestycja w automatyzację linii elektroenergetycznych, na którą Energa Operator przeznaczyła 1,3 mld zł. Monitoring inteligentnych sieci pozwala szybko lokalizować i izolować miejsca występowania awarii, ułatwiając też koordynację działań ekip monterskich.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px