Log In

PERN po przejęciu OLPP działa na europejską skalę

– Skala działania w wyniku połączenia z OLPP usytuuje PERN na równi z innymi operatorami energetycznymi w Europie – uważa prezes płockiej spółki PERN Igor Wasilewski. Według niego, sfinalizowana integracja oznacza dla tej spółki pozyskanie nowych klientów i większych kontraktów.

PERN, który zajmuje się transportem ropy rosyjskiej na zachód, eksploatując m.in. rurociąg Przyjaźń, poinformował, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia z OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych SA) – jako podmiotem przejmowanym z grupy PERN – nastąpił 3 stycznia, a procedura ta „kończy stronę formalną procesu integracji” obu spółek.

– Skala działania, jaką uzyskamy po połączeniu, postawi nas na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi, co stworzy naszym klientom szansę na podjęcie wspólnych działań biznesowych na równorzędnych, partnerskich zasadach – powiedział prezes PERN, cytowany w komunikacie spółki.

Wasilewski podkreślił jednocześnie, że „integracja oznacza również szerokie kontakty handlowe i możliwość świadczenia bardziej kompleksowych usług, co przełoży się na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie nowych i większych kontraktów”.

PERN zaznaczył, że efektem procesu połączenia z OLPP „jest wzmocnienie wewnętrzne grupy kapitałowej PERN, zwiększenie jej wartości dla właściciela, tj. Skarbu Państwa, a także polepszenie pozycji PERN na rynku”.
– Połączenie pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach, w tym m.in. technicznym, rynkowym i finansowym, a jednocześnie przyczyni się do realizacji polityki energetycznej państwa – dodał PERN.

Spółka OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 r. po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych. Do chwili połączenia z PERN był to największy w Polsce podmiot składowania i przeładunku paliw płynnych – 19 baz magazynowych posiada łączną pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc. paliw do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych. W wyniku integracji bazy te zostały przejęte przez PERN, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Na terenie kraju PERN zarządza trzema naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej – w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Gdańsku – o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych. Spółka tłoczy jednocześnie ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 m sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. Planowana jest jego rozbudowa, podobnie jak gdańskiej bazy magazynowej.

PERN ogłosił projekt połączenia z OLPP w lutym 2017 r. W sierpniu ubiegłego roku połączenie spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Wcześniej PERN informował, ze celem połączenia z OLPP „jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”. PERN podkreślał jednocześnie, iż chce stać się liderem w Europie Centralnej logistyki surowcowej i paliwowej.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px