Log In

Auto elektryczne z dopłatą

Szymon Byliński, dyrektor ds. innowacji i rozwoju technologii w Ministerstwie Energii: Ustawa powołująca Fundusz pozwala na dotowanie zakupu samochodów napędzanych wszystkimi rodzajami paliw alternatywnych, w tym właśnie samochodów elektrycznych. Dotyczy to transakcji dokonywanych przez przedsiębiorców i samorządy. Ale nie tylko. Również klient indywidualny będzie mógł kupić samochód elektryczny z dopłatą.

Paweł Janas, IBRM Samar: Jakie są perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce? Czy milion pojazdów w 2025 roku to nadal cel, do którego mamy dążyć? 

Szymon Byliński, dyrektor ds. innowacji i rozwoju technologii w Ministerstwie Energii: Można było oczywiście po prostu powiedzieć…rozwijamy elektromobilność. Ale wyznaczenie konkretnego celu bardziej mobilizuje do pracy. Milion pojazdów w 2025 roku jest więc kierunkiem, do którego będziemy dążyć. Konsekwentnie realizujemy kolejne plany przybliżające nas do osiągnięcia tego celu. Przyjęta została ustawa o elektromobilności, powołaliśmy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Elektromobilność to wielka szansa na rozwój polskiej gospodarki, na zaistnienie w świecie z innowacyjnymi produktami.

Jakie warunki są niezbędne by e-mobilność przestała być tylko tematem omawianym na konferencjach i sympozjach? 

Jak wspominałem, powołany został Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który będzie wspierał rozwój elektromobilności w Polsce. Obecnie rozmawiamy z Komisją Europejską o zakresie dozwolonej unijnymi przepisami pomocy publicznej. Przedstawiliśmy rozwiązania podobne do tych, stosowanych w innych krajach europejskich. Tak więc decyzja Brukseli powinna nadejść szybciej niż w przypadku akcyzy od aut elektrycznych. Na rozstrzygnięcie w tej ostatniej sprawie czekaliśmy blisko rok, nie sądzę by taki pesymistyczny scenariusz miał się teraz powtórzyć. Pracujemy też nad aktami wykonawczymi do ustawy powołującej Fundusz. Wydaje się więc, że już w tym roku pojawi się jakaś realna pomoc dla e-rynku.

Czy z Funduszu będą mogły zostać sfinansowane bezpośrednie dopłaty do zakupu aut elektrycznych? 

Ustawa powołująca Fundusz pozwala na dotowanie zakupu samochodów napędzanych wszystkimi rodzajami paliw alternatywnych, w tym właśnie samochodów elektrycznych. Dotyczy to transakcji dokonywanych przez przedsiębiorców i samorządy. Ale nie tylko. Również klient indywidualny będzie mógł kupić samochód elektryczny z dopłatą. Obecnie pracujemy nad szczegółami takiego rozwiązania, które efektywnie przyczyni się do rozwoju elektromobilności. Sądzę jednak, że skoro to głównie firmy w Polsce kupują nowe auta, to także e-mobilność będzie rozwijana w pierwszej fazie przede wszystkim w oparciu o zakupy flotowe.

Na razie jednak udział aut napędzanych paliwami alternatywnymi we flotach jest bardzo mały… 

Klucz leży po pierwsze w rozwoju infrastruktury ładowania. Druga kwestia to wsparcie przedsiębiorców poprzez różnego rodzaju przywileje podatkowe bądź wspomniane wcześniej dopłaty do zakupu samochodów z napędem alternatywnym.

Jakie inwestycje powinny być priorytetem dla Funduszu? Na co zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone pieniądze?

Pieniądze zostaną skierowane na rozwój infrastruktury oraz zwiększanie floty pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne. Wiem, że to ogólniki, ale konkretów nie mogę ujawnić, bo szczegółowy plan jest właśnie przedmiotem analiz. Wszystko znajdzie się w odpowiednich rozporządzeniach.

Jaki jest zatem harmonogram prac? 

Aby Fundusz mógł funkcjonować, muszą zostać wydane dwa akty wykonawcze dotyczące kryteriów i warunków przyznawania wsparcia. Zamknęliśmy konsultacje rozporządzenia dotyczącego kryteriów. Obecnie analizujemy uwagi, które do nas napłynęły. Rozporządzenie w sprawie warunków zostanie przekazane do konsultacji niebawem. Planujemy, aby jeszcze w I kwartale tego roku oba rozporządzenia weszły w życie. Jak wspominałem, prowadzimy też rozmowy z KE w sprawie instrumentów wsparcia przewidzianych w ustawie. Chciałbym, aby w maju lub czerwcu cała procedura była zamknięta co umożliwiłoby ogłoszenie pierwszych konkursów na finansowania inwestycji ze środków Funduszu. Na pierwszy ogień na pewno pójdą projekty infrastrukturalne. A przypomnę, że cel to budowa sześciu tysięcy standardowych i 400 szybkich punktów ładowania aut elektrycznych.

Ustawa o e-mobilności była już kilka razy nowelizowana. Czy planowane są kolejne zmiany? 

Drobne zmiany zawsze będą potrzebne. Obecnie przy okazji nowelizacji Prawa energetycznego, wprowadzony zostanie zapis dotyczący dwukierunkowych punktów ładowania, czyli technologii „vehicle to grid”. Dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy siecią a autem, pozwala na jej „zakup” przez właściciela pojazdu elektrycznego w okresach niskiego zapotrzebowania, czyli w nocy, a następnie na jej „sprzedaż” do sieci w godzinach obowiązywania wyższej taryfy i szczytowego zapotrzebowania, czyli w ciągu dnia. W praktyce oznacza to, że właściciele pojazdów elektrycznych, podłączając je do sieci, stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii elektrycznej i mogą z tego tytułu uzyskiwać dodatkowy dochód.

Czy do ministerstwa trafiają z rynku jeszcze jakieś sugestie w sprawie zmian w prawie regulującym rynek elektromobilności? 

Tak, na przykład dotyczące ładowania samochodów w lokalach wielorodzinnych. Dziś nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe zgadzają się, aby mieszkańcy ładowali swoje pojazdy ze wspólnych gniazdek elektrycznych. I nie chodzi o to, że ktoś będzie korzystał z energii elektrycznej na koszt pozostałych. Wspólnota może go zobowiązać, by założył sobie oddzielny licznik. Pozostaje jednak obawa czy ładowanie aut, szczególnie gdyby przypadków takich było więcej, jest bezpieczne. Inna kwestia czy problem ten można rozwiązać poprzez zmiany w prawie. Może raczej warto przeprowadzić stosowną akcję edukacyjną…

I jeszcze jedno pytanie. Czy krajowa energetyka jest gotowa na elektromobilność? 

Wiele jest analiz pokazujących, że przy gwałtownym zapotrzebowaniu na energię, obecny model energetyki mógłby się nie sprawdzić. Wydaje się jednak, że za dwa, trzy lata będziemy gotowi na dynamiczny rozwój rynku samochodów elektrycznych. Tym bardziej, że planowane są inwestycje w polskiej elektroenergetyce. I nawet po osiągnięciu przez rynek poziomu miliona aut, konsumpcja energii przez te pojazdy będzie stanowiła tylko niewielki ułamek całego zużycia energii w gospodarce.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px