Log In

COREPER zatwierdził wynegocjowaną z europarlamentem dyrektywę gazową

Ambasadorowie Państw Członkowskich UE zatwierdzili 20 lutego 2019 r. porozumienie w zakresie ostatecznego brzmienia rewizji tzw. dyrektywy gazowej, wynegocjowane podczas trilogu 12 lutego 2019 r. Zgodnie z oczekiwaniami Polski i innych państw członkowskich przychylnych zmianie dyrektywy, poprawki wypracowane w dyskusji z Parlamentem Europejskim przyczynią się do wzmocnienia gwarancji stosowania unijnego prawa wobec gazociągów łączących państwa UE z państwami trzecimi.

– Jestem bardzo zadowolony, że udało się osiągnąć porozumienie jeszcze przed zakończeniem kadencji Parlamentu Europejskiego. Dzisiejsza decyzja Rady wieńczy półtora roku wysiłków polskiej dyplomacji oraz zespołu negocjacyjnego Ministerstwa Energii. Aktywna polityka Rządu na arenie międzynarodowej pozwoliła nam uzyskać szerokie poparcie dla zmiany unijnego prawa – powiedział Minister Krzysztof Tchórzewski.

Uzgodnione porozumienie pozwala na stosowanie do gazociągów z państw trzecich najważniejszych filarów prawa UE tj.: wyznaczenie niezależnego operatora, który będzie nadzorował wysokość taryf, transparentność kosztów budowy gazociągów oraz ceny gazu przesyłanego tą drogą.

– Długo rozmawiałem z Komisją Europejska, Prezydencją rumuńską i przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do tego, że wszyscy w tej sprawie zachowali się przyzwoicie i podzielili nasze argumenty, że funkcjonowanie jakiegokolwiek projektu infrastrukturalnego poza prawem europejskim jest niedopuszczalne – powiedział Minister Tchórzewski – te rozmowy uważam za kolejny sukces negocjacyjny polskiego Rządu, sukces o skali europejskiej.

Rada zatwierdziła dziś poprawki naniesione na projekt rumuńskiej prezydencji przez Parlament Europejski. Dokument został uzupełniony o mechanizmy gwarantujące wzmocnienie nadzoru Komisji Europejskiej nad wdrażaniem prawa UE na gazociągach z państw trzecich. To zabezpieczenie przed umożliwieniem samowolnego kształtowania otoczenia regulacyjnego przez państwo, na którego terytorium znajduje się pierwszy punkt połączenia z europejską siecią. Nowe przepisy przewidują kompetencję Komisji Europejskiej do negocjowania umów międzyrządowych w sprawie zasad funkcjonowania gazociągów, która może powierzyć o uprawnienie państwom członkowskim tylko jeżeli uzna, że nie zagrozi to bezpieczeństwu energetycznemu oraz rynkowi wewnętrznemu UE.

– Co prawda dzięki naszym zdecydowanym działaniom wypracowany kompromis w sprawie dyrektywy obejmie projekt Nord Stream 2, ale uchwalone dziś przepisy nie zmieniają negatywnego stanowiska Polski wobec tej inwestycji, która w naszej opinii od początku była antyeuropejska. Projekt ten mocno dzieli Wspólnotę, zwiększy uzależnienie UE od rosyjskiego gazu i umożliwi Rosji pominięcie Ukrainy jako szlaku dostaw – podkreślił Minister – dlatego zgody na zmianę dyrektywy nie należy postrzegać jako zgody na budowę samego gazociągu. Solidarność europejska nakazuje powstrzymanie działań, które są bardzo szkodliwe dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, a służyć mają interesom wybranych. Projekt gazociągu Nord Stream 2 należy postrzegać nie tylko w kategoriach energetycznych, ale również w zagrożenia bezpieczeństwa obywateli całej Europy.

– Dziękuję również Parlamentowi Europejskiemu, a w szczególności Polakom biorącym udział w trilogu, że zadbali, aby dodatkowo wzmocnić rolę Komisji przy negocjacjach i zawieraniu umów międzyrządowych. Po COREPERZE, na którym, mimo obstrukcji do ostatniej chwili państw sprzeciwiających się projektowi dyrektywy, w sojuszu z największymi państwami europejskimi, takimi jak Francja, Włochy i Hiszpania, udało się nam przenieść dyskusję na poziom trilogu, podjęli oni rękawicę i z sukcesem zminimalizowali skutki poprawki niemieckiej – podsumował Minister Tchórzewski  Zależało na tym zarówno Polsce jak i Parlamentowi, Prezydencji i Komisji, z którymi byliśmy w stałym bieżącym kontakcie. Teraz oczekujemy od instytucji UE determinacji w szybkim wdrażaniu i twardym egzekwowaniu nowo przyjętego prawa.

źródło: Ministerstwo Energii

***

Obecnie projekt oczekuje na głosowanie w Parlamencie Europejskim, które odbędzie się w połowie kwietnia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px