Log In

Wyjaśnienie do komunikatu Polskiego Alarmu Smogowego ws. nowych progów alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza

Resort środowiska zaproponował nowe poziomy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza, niższe od tych obowiązujących od 2012 r. „Staraliśmy się, aby poziom alarmu był jak najlepiej wyważony. Chodzi o to, żeby spełniał swoją rolę i ostrzegał mieszkańców, gdy jakość powietrza jest zła, ale nie był jednocześnie za niski. Zbyt często ogłaszane alarmy usypiają naszą czujność i przestajemy na nie reagować. Najpilniejszym wyzwaniem jest w tej chwili poprawa jakości powietrza” – podkreśla minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Obecnie w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10 (rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 r.). Resort środowiska zaproponował obniżenie poziomów informowania i alarmowania, które wynosić będą odpowiednio 250 i 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10. 

Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że walka o dobrą jakość powietrza jest absolutnym priorytetem zarówno dla Ministerstwa Środowiska, jak i całego rządu.

W walce o czyste powietrze istotne są przede wszystkim działania, które przyczyniają się do realnej poprawy jego jakości w Polsce, a tym samym do poprawy jakości życia obywateli. W tym celu od 2018 r. realizujemy Program Czyste Powietrze, który przewiduje zarówno wymianę źródeł ciepła, jak i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Dzięki inwestycjom realizowanym w jego ramach w zdecydowany sposób zmniejszy się ilość zanieczyszczeń powstających w sezonie grzewczym – dodaje.

Zainteresowanie programem do początku jego uruchomienia, czyli od 19 września 2018 r., ciągle wzrasta. Do 29 marca 2019 r. w całej Polsce złożono 40 114 wniosków o dofinansowanie na kwotę 886 mln zł. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 670 wniosków na kwotę ponad 100 mln zł. Na bieżąco podpisywane są również umowy z beneficjentami.

Najwięcej wniosków złożono w województwach najbardziej odczuwających skutki działania niskiej emisji, a więc w woj. śląskim – 5 200 wniosków, w woj. mazowieckim – 4 261 wnioski, jak również w woj. małopolskim – 4 219 wniosków.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px