Log In

GPW uruchomiła recyklomat, który nagradza mieszkańców za segregację odpadów

W czwartek, 2 lipca br. przy budynku GPW uruchomiono recyklomat do segregacji odpadów, stworzony przez firmę EcoTech System w ramach Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami (MSGO). Celem projektu jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów „u źródła”, zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych. W wydarzeniu udział wzięli: Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń, Prezes Zarządu GPW Marek Dietl oraz przedstawiciele EcoTech System.

– Segregacja się opłaca – mamy nadzieję, że dzięki recyklomatom to przekonanie upowszechni się i wpłynie pozytywnie na nasze nawyki. Recyklomaty to nie tylko maszyny, ale także cały system informatyczny, który służy budowaniu zachęt i kształtowaniu  przyjaznych środowisku nawyków konsumenckich. Naszym celem jest, aby gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce stała się faktem. Musimy jak najwięcej surowców  segregować, odzyskiwać i wprowadzać ponownie do gospodarki. Możemy sobie wyobrazić, że takie innowacyjne systemy zachęt mogłyby funkcjonować na terenie gmin i być powiązane z preferencyjnym dostępem do pewnych usług publicznych – jak np. bezpłatne przejazdy transportem publicznym – zauważyła Wicepremier Jadwiga Emilewicz.

MSGO to innowacyjne rozwiązanie typu EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów przy użyciu aplikacji mobilnej ECO-Portfel.Recyklomat automatycznie sortuje odpady, a centralny system rejestruje wszystkie transakcje oraz nagradza użytkownika za segregację poprzez ECO-punkty, które można wymieniać na kupony rabatowe.

– Oferowane przez EcoTech System rozwiązanie adresuje zarówno bieżące, jak i przyszłe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami w skali globalnej tj. minimalizacji odpadów oraz ochrony metali ziem rzadkich. Dodatkowo może być jednym z elementów wspierających Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta przy rozliczaniu producentów opakowań, które trafiają na rynek. Wsparcie podobnych projektów jest w interesie polskiej gospodarki. Cieszę się z zaangażowania nadzorowanej przez ministerstwo spółki, czyli GPW, która jest dziś najlepszym miejscem wspierającym firmy innowacyjne. To właśnie na giełdzie mogą one w łatwy sposób pozyskać finansowanie, a oczy inwestorów w ostatnim czasie zwrócone są właśnie na spółki z tego sektora – podkreślił Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń.

Inicjatywa ta jest częścią współpracy GPW z firmą HugeTech, która w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi akcelerator Idea Global. GPW zaangażowana jest w proces akceleracji spółki, która pomaga rozwiązywać zarówno bieżące, jak i przyszłe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na danym terenie, co wpisuje się w krajowe i unijne wytyczne dotyczące Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

– Rozwój platformy do handlu odpadami oraz umarzania certyfikatów recyklingowych to jedna z inicjatyw strategicznych #GPW2022. Planujemy ją uruchomić w ciągu 12 miesięcy od momentu stworzenia ram prawnych dla transparentnego rynku odpadów. W ramach procesu inkubacji sprawdzamy czy uzasadnione jest połączenie projektowanej platformy z siecią recyklomatów – zaznaczył Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Komercyjne wdrożenie Platformy Obrotu Surowcami Wtórnymi na GPW zależy w szczególności od określenia koncepcji i kształtu zmian związanych z wdrożeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) i Pakietu Dyrektyw Odpadowych. Definiują one zakres odpowiedzialności producentów za opakowania. Obecnie Ministerstwo Klimatu prowadzi prace nad wdrożeniem ROP i opracowuje koncepcję projektu i harmonogram jego wdrożenia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px