Log In

Rusza nowy nabór do programu „Stop smog”

31 marca rusza nowy nabór w programie „Stop smog”. NFOŚiGW liczy, że poprawione przepisy spowodują większe zainteresowanie samorządów tą forma wsparcia inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, poprawie jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków.

Do końca grudnia ub.r. popularność tego drugiego po „Czystym powietrzu” rządowego programu antysmogowego nie była duża. W ciągu blisko dwóch lat obowiązywania programu „Stop smog” podpisano tylko siedem porozumień z samorządami na inwestycje związane z termomodernizacją domów i wymianę kotów grzewczych. Z grudniowych danych przekazanych przez resort klimatu i środowiska wynikało, że na program wydano ok. 50 mln zł.

Według NFOŚiGW teraz sytuacja ma się zmienić; ma to przede wszystkim związek ze zmianami ustawowymi, które ułatwią gminom aplikowanie o fundusze. Program zakłada, że w przypadku zawartego porozumienia z gminą pokrywa ona 30 proc. kosztów inwestycji, a strona rządowa 70 proc. To powoduje, że inwestycja termomodernizacyjna może być w 100 proc. pokryta ze środków publicznych, bez udziału środków prywatnych właścicieli budynków.

„Ta forma pomocy jest skierowana do osób najuboższych, których nie stać na ocieplenie domu i wymianę pieca. Osoby kwalifikujące się do programu są typowane przez gminy, a są to osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym” – przypomniał wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Z funduszy mogą skorzystać nie tylko gminy, ale również powiaty oraz związki gminne i metropolitalne. Przy czym warunki ramowe muszą być spełnione indywidualnie przez każdą gminę, na obszarze której będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne. Nowe przepisy przewidują też zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminnych programów niskoemisyjnych oraz zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu. Ponadto z 50 na 30 proc. zmniejszono wymaganą redukcję zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków. Rozszerzeniu uległ katalog przedsięwzięć niskoemisyjnych m.in. o instalacje OZE.
 
Mirowski poinformował, że ze wstępnych rozmów z samorządami wynika, że ok. 30 gmin deklaruje chęć złożenia wniosków, a tym samym podpisania porozumień i przystąpienia do programu „Stop smog”.

pap/Serwis Samorządowy

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px