Log In

Ponad 200 gmin beneficjentami płatności od PGNiG

W 2020 roku, z tytułu opłat i podatków związanych z działalnością wydobywczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, budżety samorządów zasiliła kwota ponad 200 mln zł. Mimo pandemii sumy zapłacone przez spółkę pozostały na podobnym poziomie, jak w latach poprzednich, co pokazuje stabilność tego źródła dochodów samorządowych. 

Jednym z głównych obszarów działalności Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Zakłady spółki – kopalnie, ośrodki zbioru gazu, odwierty i inne instalacje – działają w 10 województwach, choć wydobycie koncentruje się przede wszystkim w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce. Z prowadzeniem działalności wydobywczej na danym terenie wiąże się konieczność wnoszenia opłat na rzecz miejscowych samorządów, przede wszystkim tzw. opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie „Wspólne korzyści. Wspólny rozwój”, opracowanym na zlecenie PGNiG przez ośrodek analityczny SpotData, w latach 2009-2018 spółka zapłaciła ok. 39 mld zł podatków, z czego 2,3 mld zł trafiło bezpośrednio do budżetów samorządów.

Z opublikowanego w  grudniu ubiegłego roku opracowania wynika, że w związku z działalnością wydobywczą, PGNiG przekazuje do budżetów samorządów średnio około 200 mln zł rocznie. Najnowsze dane pokazują, że mimo utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19, poziom ten został utrzymany. W 2020 roku, kwota płatności na rzecz samorządów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości związanego z infrastrukturą wydobywczą wyniosła 204 mln zł. Ponad 160 mln zł to środki przekazane do gmin. 

– Pandemia niewątpliwie wpłynęła na warunki prowadzenia biznesu. Wiele firm było zmuszonych zrewidować plany inwestycyjne lub ograniczyć swoją działalność. Dla PGNiG skutki COVID-19 nie były aż tak dotkliwe, co pozwoliło nam realizować nasze cele, również te podstawowe, związane ze stabilnym utrzymaniem poziomu wydobycia ropy i gazu. W konsekwencji wpływy, jakie otrzymały samorządy dzięki prowadzonej przez nas eksploatacji węglowodorów, także pozostały stabilne – podkreśla Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Regularne i stałe wpłaty ze strony PGNiG pozwalają bezpiecznie planować i realizować długofalowe inwestycje. W efekcie, jak wykazali autorzy raportu „Wspólne korzyści. Wspólny rozwój”, obecność spółki przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców. Przykładowo, w gminach o liczbie ludności do 5 tys., w których PGNiG prowadzi działalność wydobywczą, wydatki na edukację w przeliczeniu na osobę są wyższe nawet o 9 proc. w porównaniu do samorządów, w których spółka nie jest obecna.

Wyraźnie większa różnica widoczna jest w transporcie, gdzie wydatki na ten cel są wyższe o niemal 80 proc. Wyższe są też wydatki inwestycyjne – przeciętna mała gmina, w której PGNiG prowadzi wydobycie, wydaje na inwestycje 1265 zł w przeliczeniu na mieszkańca, podczas gdy w innych gminach wartość ta wynosi 1052 zł (o 17 proc. mniej).

Gminy, których budżety zasilane są z podatków PGNiG, przeznaczają także znacznie więcej środków na bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie zieleni oraz ochronę powietrza i klimatu. W tym ostatnim obszarze różnice sięgają nawet 200 proc. W przypadku większych samorządów, korzyści związane z działalnością spółki, widoczne są w tzw. miękkiej infrastrukturze, sprzyjającej budowaniu kapitału ludzkiego, m.in. kulturze i sporcie. 

– Eksploatacja złóż ropy i gazu to działalność długoterminowa. W niektórych gminach jesteśmy obecni od kilkudziesięciu lat. To sprzyja budowaniu bliskich, wręcz sąsiedzkich relacji, ale zapewnia również samorządom pewien komfort przy planowaniu budżetów dzięki pewności wpływów od PGNiG 
– tłumaczy Prezes Paweł Majewski.

Opłatą na rzecz samorządów, która jest bezpośrednio związana z pozyskiwaniem surowców, jest opłata eksploatacyjna. Jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia. Jak podaje PGNiG, w ubiegłym roku spółka wpłaciła z tego tytułu  prawie 128 mln zł, zasilając budżety ponad 250 jednostek samorządu terytorialnego. Największymi beneficjentami były samorządy województwa wielkopolskiego, których budżety zasiliło łącznie ok. 55 mln złotych.

Źródło: PGNiG

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px