Log In

Wiceminister Ireneusz Zyska o morskiej energetyce wiatrowej

Rozwój oraz finansowanie morskiej energetyki wiatrowej to główny temat rozmów podczas konferencji Rynek Opinii „Morska energetyka wiatrowa w Polsce”. W wydarzeniu, które odbyło się 9 czerwca 2021 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił wiceminister Zyska, morska energetyka wiatrowa stanowi jedną z odpowiedzi na potrzebę realizacji założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

W dokumencie strategicznym, jakim jest Polityka energetyczna Polski do 2040 r., jak i w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wskazano na istotę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej,  jako warunkującej osiągniecie planowanego przyrostu wykorzystania odnawialnych źródeł w Polsce. Szacuje się, że moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych osiągnie wartość 5,9 GW w 2030 r., natomiast w 2040 r. 11 GW

– mówił.

Jak zaznaczył wiceminister, offshore będzie istotnym aspektem polskiego przemysłu, który z pewnością zdecyduje o przyszłości polskiej gospodarki.

Morska energetyka wiatrowa stanowi także ważny element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu wsparciu finansowemu zostanie zapewniony zostanie efektywny rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej, w tym portów morskich i polskich przedsiębiorstw wytwarzających i świadczących usługi na potrzeby morskich farm wiatrowych

– powiedział.

Realizacja planowanych między innymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy inwestycji jest warunkiem dla powstania impulsu rozwojowego dla gospodarki i osiągnięcia dużego udziału polskich firm w dostawach komponentów i materiałów na rzecz morskiej energetyki wiatrowej

– dodał.

Wiceminister wskazał także, że w lutym 2021 r. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Jej celem jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na polskiej części Bałtyku oraz stworzenie ram prawnych wieloletniego wsparcia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

– mówił.

W trakcie spotkania wiceminister zwrócił uwagę, że na przełomie lipca i sierpnia planowanie jest podpisanie umowy sektorowej.

Celem podpisania umowy sektorowej jest maksymalizacja polskiego wkładu lokalnego w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Wierzę, że to początek prac nad rozwojem całej branży offshore

– podkreślił.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px