Log In

Gaz-System rozpoczyna procedurę Open Season ws. terminalu LNG w Gdańsku

Gaz-System rozpoczyna wiążącą procedurę Open Season FSRU, która ma na celu weryfikację zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji terminalu LNG w Gdańsku, poprzez złożenie wiążących długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji FSRU, co uzasadni realizację wskazanego projektu

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 gazu rocznie. 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w procedurze Open Season FSRU powinny przedłożyć dokumenty rejestracyjne najpóźniej do 27 grudnia 2021 r.

Terminal LNG w Porcie Gdańskim został wpisany w 2020 roku na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px