Log In

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH IX kadencja w dniu 7 kwietnia 2022 r. nr 43/2022 (352)

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych /ESK/

Na posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2154).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Suski (PiS).
Projekt ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym oraz doprecyzowującym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Witold Czarnecki (PiS).

Komisja uzupełniła skład podkomisji stałej do spraw odnawialnych źródeł energii i nadzoru nad inwestycjami w energetykę jądrową o posła Witolda Czarneckiego (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Maciej Małecki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Piotr Dziadzio.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px