Log In

Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa

Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji LW Bogdanka do końca 2023 r. – zakłada podpisany przez strony list intencyjny. Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Realizacja założeń listu intencyjnego jest ważna z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego państwa i ma istotne znaczenie dla transformacji krajowego sektora energetycznego, w tym realizacji Strategii Rozwoju Grupy Enea.

Enea jest właścicielem 64,57% akcji w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Skarb Państwa wyraża zainteresowanie nabyciem wszystkich posiadanych przez Eneę akcji LWB.

List intencyjny w siedzibie LW Bogdanka podpisali: wicepremier Jasek Sasin, minister aktywów państwowych oraz Paweł Majewski, prezes zarządu Enei. W wydarzeniu uczestniczył zarząd LWB, a także pracownicy lubelskiej kopalni.

– Polska energetyka znajduje się w bardzo ważnym momencie. Przez kontrolowanie strategicznych aktywów wypracowujemy najlepszą, bezpieczną ścieżkę transformacji. Bogdanka to perspektywiczna spółka o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, a jej nabycie przez Skarb Państwa zabezpieczy interes Polski – powiedział wicepremier Jasek Sasin, minister aktywów państwowych.

– Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa to kluczowe dla Grupy Enea i LW Bogdanka wydarzenie. Bogdanka jest ważną i cenną częścią Grupy Enea. Jednocześnie otoczenie – zwłaszcza instytucje finansowe – wymaga od spółek takich jak nasza dynamicznej i całkowitej zmiany podejścia do węgla jako nośnika energii. Dzięki inicjatywie Skarbu Państwa nasza Grupa będzie mogła w pełni skupić się na przewidzianej w naszej Strategii Rozwoju zielonej transformacji, czyli dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zabezpieczymy również stabilną przyszłość największemu pracodawcy Lubelszczyzny – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Podpisanie listu intencyjnego było możliwie dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., którą przedłożył Minister Aktywów Państwowych.

LW Bogdanka wydobywa głównie węgiel energetyczny, wykorzystywany przez krajowe elektrownie jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej. W przeważającej części produkcja kopalni trafia do Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec, które wchodzą w skład Grupy Enea.

Plan nabycia przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka jest istotny dla polityki gospodarczej Polski przede wszystkim ze względu na zabezpieczenie interesu państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Wynika również z warunków występujących na rynku węgla w zakresie ceny i dostępności surowca związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Transakcja zabezpieczy kontrolę nad strategicznym aktywem zapewniającym dostawy węgla do podmiotów gospodarki narodowej odpowiedzialnych za produkcję energii. Powyższe działania wpisują się w plany rządowe w zakresie reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px