Log In

PGE Dystrybucja zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii na terenie powiatu grójeckiego

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzi prace związane z budową Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Grójec 2. To kolejny projekt inwestycyjny spółki, dzięki któremu poprawiona zostanie ciągłość dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Rozwój przedsiębiorstw na terenie powiatu grójeckiego wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Z powodu szacowanych na kilka procent rocznie przyrostów obciążeń, konieczna była zmiana układu pracy sieci średnich napięć (SN). Do tej pory, dla łagodzenia szczytu obciążeń GPZ Grójec, zasilanie było przełączane na inne stacje, jednak rozwiązanie to wpływało na poziomy napięć na przełączonych odcinkach linii 15kV. Dlatego, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom lokalnych inwestorów, PGE Dystrybucja podjęła decyzję o budowie GPZ 110/15 kV Grójec 2. Na realizację tego celu przeznaczono ok. 20 mln zł.

Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Do dziś wykonano już szereg zadań: powstał bajpas kablowy 110kV linii Grójec – Piaseczno na dwóch nowopowstałych słupach oraz budynek, który jest sukcesywnie wyposażany w urządzenia elektroenergetyczne.

GPZ Grójec 2 będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w Oddziale Skarżysko-Kamienna. Wszystkie urządzenia stacji będą umieszczone w budynku stacjonarnym. Rozdzielnia 110 kV jest wykonana w izolacji gazowej w osłonie metalowej typu GIS. Druga rozdzielnia SN będzie w pełni sterowalna i wyposażona w wyłączniki próżniowe. Są to rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz oszczędności miejsca, przy zachowaniu wysokiej wydajności urządzeń elektroenergetycznych.

– Projekt jest bardzo zaawansowany technologicznie i niesie za sobą wymierne korzyści – mówi Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna– Dzięki inwestycji zwiększy się moc przesyłowa, a dostawy energii elektrycznej zyskają na parametrach jakościowych. Niewątpliwie okolice Grójca staną się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym dla nowych przedsiębiorców – dodaje Nita.

Budowa Głównego Punktu Zasilającego Grójec 2 otrzymała ponad 12  mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 7.1. „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”, Osi priorytetowej VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prace budowlane mają się zakończyć w 2022 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px